Lista uczniów, którzy zakwalifikowali się do Etapu Wojewódzko-Metropolitalnego Konkursu Biblijnego im. Sł. Bożego Kard. Augusta Hlonda w Rumi dn. 13 maja 2017 r.

Poniżej prezentujemy nazwiska finalistów Konkursu Biblijnego, którzy zakwalifikowali się do etapu wojewódzko metropolitalnego. Konkurs sponsorowany jest przez ENERGA SA.Energa Logo

SZKOŁY PODSTAWOWE

UWAGA. PODAJEMY UZUPEŁNIONE LISTY

PODSTAWOWE lista finalistów na etap wojewódzko metropolitalny

 

SZKOŁY GIMNAZJALNE          
UWAGA. PODAJEMY UZUPEŁNIONE LISTY

GIMNAZJA lista finalistów na etap wojewódzko metropolitalny

 

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE –

UWAGA. PODAJEMY UZUPEŁNIONE LISTY
Licea Ogólnokształcące, Technika, Szkoły zawodowe

PONADGIMNAZJALNE lista finalistów na etap wojewódzko metropolitalny

Regulaminy Konkursu Biblijnego im. Sł. Bożego Kard. Augusta Hlonda w roku szkolnym 2016/2017

plakat konkurs 2017Poniżej zamieszczamy Regulaminy Konkursu Biblijnego dla przedszkoli (konkurs plastyczny), szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz szkół ponadimnazjalnych. Sponsorem strategicznym konkursu jest ENERGA SA.Energa Logo

Plastyczny

REGULAMIN Konkursu Biblijnego – Plastycznego im. Sługi Bożego Kard. Augusta Hlonda w roku szkolny 2016 2017

Dla szkół podstawowych i gimnazjalnych

REGULAMIN Konkursu Biblijnego im. Sługi Bożego Kard. Augusta Hlonda – szkoły podstawowe i gimnazjalne – rok szkolny 20162017

Dla szkół ponagimnazjalnych

REGULAMIN Konkursu Biblijnego im. Sługi Bożego Kard. Augusta Hlonda – szkoły ponadgimnazjalne – rok szkolny 20162017

Dla szkół ponagimnazjalnych