Lista uczniów, którzy zakwalifikowali się do Etapu Wojewódzko-Metropolitalnego Konkursu Biblijnego im. Sł. Bożego Kard. Augusta Hlonda w Rumi dn. 13 maja 2017 r.

wpis w: Bez kategorii | 0

Poniżej prezentujemy nazwiska finalistów Konkursu Biblijnego, którzy zakwalifikowali się do etapu wojewódzko metropolitalnego. Konkurs sponsorowany jest przez ENERGA SA.Energa Logo

SZKOŁY PODSTAWOWE

UWAGA. PODAJEMY UZUPEŁNIONE LISTY

PODSTAWOWE lista finalistów na etap wojewódzko metropolitalny

 

SZKOŁY GIMNAZJALNE          
UWAGA. PODAJEMY UZUPEŁNIONE LISTY

GIMNAZJA lista finalistów na etap wojewódzko metropolitalny

 

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE –

UWAGA. PODAJEMY UZUPEŁNIONE LISTY
Licea Ogólnokształcące, Technika, Szkoły zawodowe

PONADGIMNAZJALNE lista finalistów na etap wojewódzko metropolitalny