Regulaminy Wojewódzko – Metropolitalnego Konkursu Biblijnego im. Sł. Bożego Kard. Augusta Hlonda w roku szkolnym 2018/2019.

TEMAT PRZEWODNI KONKURSU

DZIEJE APOSTOLSKIEDzieje Apostolskie 2018 plakat

Wojewódzko – Metropolitalny Konkurs Biblijny im. Sł. Bożego Kard. Augusta Hlonda – 2018/2019 – Regulamin-dla-przedszkoli

Wojewódzko – Metropolitalny Konkurs-Biblijny im. Sł. Bożego Kard. Augusta Hlonda – 2018/2019 – Regulamin-dla-szkół-podstawowych klasy IV VI

Wojewódzko – Metropolitalny Konkurs-Biblijny im. Sł. Bożego Kard. Augusta Hlonda – 2018/2019 – Regulamin-dla-szkół-podstawowych klasy VII, VIII, gimnazjalnych i zawodowych

Wojewódzko – Metropolitalny Konkurs-Biblijny im. Sł. Bożego Kard. Augusta Hlonda – 2018/2019 – Regulamin-dla-szkół-ponadgimnazjalnych

SPONSOREM Konkursu jest ENERGA SA

Energa Logo