Wyniki Wojewódzkiego (Wojewódzko-Metropolitalnego) Konkursu Biblijnego im. Sł. Bożego Kard. Augusta Hlonda w roku szkolnym 2018/2019

Poniżej publikujemy listy laureatów oraz wyniki Wojewódzkiego (Wojewódzko – Metropolialnego) Konkursu Biblijnego im. Sł. Bożego Kard. Augusta Hlonda w roku szkolnym 2018/2019

SZKOŁY PODSTAWOWE Klasy  IV – VI

LAUREACI

LAUREACI szkoły podstawowe klasy IV VI 2019

FINALIŚCI

FINALIŚCI szkoły podstawowe wg osiągniętej punktacji

SZKOŁY PODSTAWOWE kl. VII, VIII i gimnazja

LAUREACI

LAUREACI szkoły podstawowe VII VIII i gimnazjalne

FINALIŚCI

FINALIŚCI szkoły podstawowe VII VIII i gimnazjalne wg osiągniętej punktacji

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

LAUREACI

LAUREACI szkoły ponadgimnazjalne 2019

FINALIŚCI

FINALIŚCI szkoły ponadgimnazjalne wg osiągniętej punktacji

 

Lista finalistów Konkursu Biblijnego w roku szkolnym 2018/2019

Poniżej publikujemy listę finalistów Wojewódzko – Metropolitalnego Konkursu Biblijnego im. Sł. Bożego Kard. Augusta Hlonda w roku szkolnym 2018/2019:

 

 

 

 

 

 

SZKOŁY PODSTAWOWE kl. IV – VI – FINALIŚCI – 2018/2019

SZKOŁY PODSTAWOWE kl. VII, VIII i GIMNAZJA – FINALIŚCI – 2018/2019

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE – FINALIŚCI – 2018/2019

Finał Konkursu odbędzie się 6 kwietnia 2019 r. (sobota)  o godz. 10.00 w Liceum Salezjańskim. ul. Świętojańska 1. Rumia. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
i PROSIMY O PUNKTUALNE PRZYBYCIE!

 

Organizatorem Konkursu jest Akcja Katolicka Archidiecezji Gdańskiej

Sponsorem Konkursu Biblijnego jest ENERGA SA

Laureaci Wojewódzko – Metropolitalnego Konkursu Biblijnego im. Sł. Bożego Kard. Augusta Hlonda w roku szkolnym 2017/2018

plakat konkurs 2017Lista Laureatów
Wojewódzko – Metropolitalnego
Konkursu Biblijnego
im. Sł. Bożego kard. Augusta Hlonda

w roku szkolnym 2017/2018.

LAUREACI Konkursu Biblijnego – szkoły podstawowe

FINALIŚCI Konkursu Biblijnego – szkoły podstawowe
wg punktacji i wg nr kodu

LAUREACI Konkursu Biblijnego – szkoły gimnazjalne

FINALIŚCI Konkursu Biblijnego – szkoły gimnazjalne
wg punktacji i wg nr kodu

LAUREACI i FINALIŚCI Konkursu Biblijnego – szkoły ponadgimnazjalne 2018

Konkurs organizowany jest przez Akcję Katolicką Archidiecezji Gdańskiej przy współpracy z Parafią pw. Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych w Rumi.

Sponosorem Konkursu jest ENERGA SA

Energa Logo

Lista Finalistów Konkursu Biblijnego im. Sł. Bożego Kard. Augusta Hlonda.

Energa LogoPoniżej podajemy listę finalistów
Wojewódzko – Metropolitalnego Konkursu Biblijnego im. Sł. Bożego Kard. Augusta Hlonda
w roku szkolnym 2017/2018

Finał Konkursu odbędzie się 12 maja 2018 r. w Rumi
o godz. 10.00
w Liceum Salezjańskim. ul. Świętojańska 1. Rumia

Organizatorem Konkursu jest Akcja Katolicka Archidiecezji Gdańskiej

Sponsorem Konkursu Biblijnego jest ENERGA SA

Finaliści Konkursu Biblijnego 2017/2018 – szkoły podstawowe

Finaliści Konkursu Biblijnego 2017/2018 – szkoły gimnazjalne

Finaliści Konkursu Biblijnego 2017/2018 – szkoły ponadgimnazjalne

Konkurs Biblijny im. Sługi Bożego Kard. Augusta Hlonda w roku szkolnym 2017/2018

W roku szkolnym 2017/2018 tematem przewodnim Konkursu Biblijnego im. Sługi Bożego Kard. Augusta Hlonda jest KSIĘGA WYJŚCIA. Poniżej zamieszczamy obowiązujące Regulaminy.

UWAGA. INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW ETAPÓW REJONOWYCH 

W związku z licznymi prośbami i sugestiami dot. dodatkowych lektur obowiązujących na finale Rejonowym i Wojewódzko Metropolitalnym Konkursu Biblijnego im. Sługi Bożego Kard. Augusta Hlonda pragniemy poinformować, iż decyzją Wojewódzko-Metropolitalnej Komisji Konkursowej
zostało wycofanych część dodatkowych lektur.

 Jedyną dodatkową lekturą na finałach rejonowych i metropolitalnych jest Katechizm Kościoła Katolickiego (szczegółowe zapisy w Regulaminie Konkursu Biblijnego).

Konkurs Plastyczny dla przedszkol, szkół podstawowych (kl. I-IV), szkoły specjalne

Konkurs-Biblijny-Regulamin-Plastyczny+(1)

 

Szkoły podstawowe (kl. IV – VII)

Konkurs-Biblijny-Regulamin-dla-szkół-podstawowych

 

Szkoły gimnazjalne

Konkurs-Biblijny-Regulamin-dla-szkół-gimnazjalnych

 

Szkoły ponadgimnazjalne – (zawodowe, technika, licea ogólnokształcące i profilowane)

Konkurs-Biblijny-Regulamin-dla-szkół-ponadgimnazjalnych

WYNIKI Finału Wojewódzko-Metropolitalnego Konkursu Biblijnego im. Sługi Bożego Kard. Augusta Hlodna w Rumi

Poniżej podajemy nazwiska lauretaów i finlaistów Wojewódzko- Metropolitalnego Konkursu Biblijnego im. Sługi Bożego Kard. Augusta Hlonda w roku szkolnym 2016/2017. Sponsorem konkursu jest ENERGA SA.Energa Logo

 

WYNIKI

Szkoły podstawowe

Lista+laureatów+Konkursu+Biblijnego+2017+SP

Szkoły gimnazjalne

Lista+laureatów+Konkursu+Biblijnego+2017+GIM

Szkoły ponadgimnazjalne

Lista+laureatów+Konkursu+Biblijnego+2017+PONADGIM

 

Lista uczniów, którzy zakwalifikowali się do Etapu Wojewódzko-Metropolitalnego Konkursu Biblijnego im. Sł. Bożego Kard. Augusta Hlonda w Rumi dn. 13 maja 2017 r.

Poniżej prezentujemy nazwiska finalistów Konkursu Biblijnego, którzy zakwalifikowali się do etapu wojewódzko metropolitalnego. Konkurs sponsorowany jest przez ENERGA SA.Energa Logo

SZKOŁY PODSTAWOWE

UWAGA. PODAJEMY UZUPEŁNIONE LISTY

PODSTAWOWE lista finalistów na etap wojewódzko metropolitalny

 

SZKOŁY GIMNAZJALNE          
UWAGA. PODAJEMY UZUPEŁNIONE LISTY

GIMNAZJA lista finalistów na etap wojewódzko metropolitalny

 

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE –

UWAGA. PODAJEMY UZUPEŁNIONE LISTY
Licea Ogólnokształcące, Technika, Szkoły zawodowe

PONADGIMNAZJALNE lista finalistów na etap wojewódzko metropolitalny