Wyniki Wojewódzkiego (Wojewódzko-Metropolitalnego) Konkursu Biblijnego im. Sł. Bożego Kard. Augusta Hlonda w roku szkolnym 2018/2019

Poniżej publikujemy listy laureatów oraz wyniki Wojewódzkiego (Wojewódzko – Metropolialnego) Konkursu Biblijnego im. Sł. Bożego Kard. Augusta Hlonda w roku szkolnym 2018/2019

SZKOŁY PODSTAWOWE Klasy  IV – VI

LAUREACI

LAUREACI szkoły podstawowe klasy IV VI 2019

FINALIŚCI

SZKOŁY PODSTAWOWE kl. VII, VIII i gimnazja

LAUREACI

LAUREACI szkoły podstawowe VII VIII i gimnazjalne

FINALIŚCI

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

LAUREACI

LAUREACI szkoły ponadgimnazjalne 2019

FINALIŚCI