Akcja Katolicka. Laikat. Organizacje katolickie

 

1 Nauka wiary i religii jest do wykształcenia duszy i uszlachetnienia serca koniecznie potrzebna – IX 1905 r.

2 Orędzie w sprawie II Śląskiego Zjazdu Katolickiego. Katowice, dnia 11 sierpnia 1923 r.

3 Przemówienie inauguracyjne na II Śląskim Zjeździe Katolickim w Królewskiej Hucie. Królewska Huta, dnia 8 września 1923 r.

4 List Pasterski: „O życie katolickie na Śląsku”. Katowice, dnia 1 marca 1924 r.

5 Odezwa w sprawie III Śląskiego Zjazdu Katolickiego. Katowice, dnia 20 sierpnia 1924 r.

6 Przemówienie na otwarcie III Śląskiego Zjazdu Katolickiego. Katowice, dnia 5 września 1924 r.

7 Przemówienie na sekcji szkolnej w czasie III-go Zjazdu Katolickiego. Katowice, dnia 8 września 1924 r.

8 Przemówienie w sprawie prasy katolickiej na Śląsku podczas III Śląskiego Zjazdu Katolickiego. Katowice, dnia 8 września 1924 r.

9 Przemówienie o masonerii podczas III Śląskiego Zjazdu Katolickiego. Katowice, dnia 8 września 1924 r.

10 Przemówienie na zakończenie III – go Śląskiego Zjazdu Katolickiego.  Katowice, dnia 8 września 1924 r.

11 Wezwanie do zakładania Ligi Katolickiej. Orędzie Administratora Apostolskiego do ludności katolickiej. Katowice, dnia 20 stycznia 1925 r.

12 Kryzys duszy polskiej. Przemówienie na VII Zjeździe Katolickim w Poznaniu.  6 listopada 1926 r.

13 Oświadczenie  w sprawie Akcji  Katolickiej. Poznań, dnia 11 lutego 1927 r.

14 Katolicyzm jest główna siłą moralnej i gospodarczej odnowy Europy po wojnie światowej.  Kilka myśli o katolicyzmie w Polsce. Poznań, dnia 12 kwietnia 1927 r.

15 O zadaniach Akcji Katolickiej. Katowice 1926 r.

16 Rozporządzenie dotyczące utworzenia Katolickiej Szkoły Społecznej w Poznaniu. Poznań, dnia 13 czerwca 1927 r. L.dz. 1146/27 Pr

17 List do komitetu VIII Zjazdu Katolickiego i Pierwszego Kongresu Eucharystycznego w Inowrocławiu. Poznań 15 czerwca 1927 r.

18 Przemówienie inauguracyjne na otwarcie VIII Zjazdu Katolickiego i I Kongresu Eucharystycznego w Inowrocławiu. 25 czerwca 1927 r.

19 Przemówienie wygłoszone po otrzymaniu purpury kardynalskiej z balkonu Pałacu prymasowskiego w Gnieźnie. 12 sierpnia 1927 r.

20 Przedmowa do książki: Akcja Katolicka. Zbiór kazań. Poznań, dnia 4 marca 1928 r.

21 Oświadczenie: W sprawie Akcji Katolickiej Poznań, dnia 5 marca 1928 r.

22 Przemówienie  na Ogólnopolskim Zjeździe Katolickich Związków Polek. Poznań, dnia 5 września 1929 r.

23 O położeniu i zadaniach Kościoła w Polsce. Przemówienie wygłoszone na X Zjeździe Katolickim w Poznaniu.Poznań, dnia 8 września 1929 r.

24 Do duchowieństwa i wiernych w sprawie Katolickiej Akcji Dobroczynnej. Poznań, dnia 25 września 1929 r.

25 Przemówienie o masonerii na zakończenie Dnia Katolickiego.  Poznań, dnia 31 października 1929 r.

26 Przemówienie na Kongresie „Odrodzenie” w Warszawie. Warszawa, dnia 19 listopada 1929 r.

27 Słowo Wstępne do ksiązki: Akcja Katolicka według orzeczeń Stolicy Apostolskiej, zebrał ks. S. Bross, Poznań 1930. Poznań, dnia 13 lutego 1930 r.

28 Przemówienie na rozpoczęcie kursu Akcji Katolickiej w Poznaniu  19. 02. – 21.03.1930. (Streszczenie). Poznań, dnia 19 lutego 1930 r.

29 Przemówienie na XXIV Zjeździe Delegowanych Katolickiego Związku Kobiet. Poznań, dnia 1 kwietnia 1930

30 Przemówienie końcowe podczas akademii ku czci Chrystusa Króla w Poznaniu. Wersja druga. Poznań, dnia 26 października 1930 r.

31 Przemówienie na zakończenie VII Dnia Katolickiego w Poznaniu. Poznań, dnia 26 października 1930 r.

32 List pasterski: W sprawie Akcji Katolickiej. Poznań, dnia 29 listopada 1930 r.

33 Słowo wstępne [dot. Akcji Katolickiej]. Poznań, dnia 20 stycznia 1931 r.

34 Przemówienie podczas otwarcia Zjazdu Prezesów i Dyrektorów diecezjalnych Instytutów Akcji Katolickiej w Poznaniu. Poznań, dnia 11 czerwca 1931 r. (streszczenie)

35 Przemówienie na zjeździe kuźniczanek w Poznaniu z okazji 100-letniej rocznicy urodzin generałowej Zamoyskiej i 50 lat istnienia jej dzieła.  Poznań, dnia 14 czerwca 1931 r.

36 O przyszłość polskiej młodzieży” przemówienie końcowe na XI Zjeździe Katolickim w Zbąszyniu. Zbąszyń, dnia 21 czerwca 1931 r.

37 Odezwa: W sprawie Dnia Katolickiego. Poznań, dnia 5 września 1931 r.

38 W sprawie bractw wstrzemięźliwości i tygodnia propagandy trzeźwości.  Poznań, dnia 5 stycznia 1932 r.

39 List pasterski: „O zadaniach katolicyzmu wobec walki z Bogiem”. Poznań, Środa Popielcowa 1932 r.

40 List do Archidiecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej w sprawie świętości katolickiego małżeństwa. Poznań, dnia  29 kwietnia 1932 r.

41 W sprawie Dnia Katolickiego. Poznań, dnia 24 sierpnia 1932 r.

42 List na Zjazd Katolickich Kobiet Pracujących w Kicinie. Poznań, dnia 25 września 1932  r.

43 List pasterski: „O życiu parafialnym”. Poznań, dnia 1 marca 1933 r.

44 W sprawie X Dnia Katolickiego. Poznań, dnia 26 września 1933 r.

45 Do redakcji dwutygodnika praskiego „Przechled” organu Ligi Katolickiej im. św. Wacława w Czechosłowacji – II 1934 r.

46 Rozporządzenie: W sprawie święta Akcji Katolickiej. Poznań, dnia 12 września 1934 r.

47 Święto Akcji Katolickiej. Poznań 12 IX 1934 r.

48 Rozporządzenie: W sprawie nazwy „katolicki”. Poznań, dnia 21 lutego 1935 r.

49 Rozporządzenie: W sprawie zabaw tanecznych na rzecz katolickich organizacji dobroczynnych. Poznań, dnia 26 lutego 1935 r.

50 Odezwa: W sprawie Zjazdu Katolickiego w Borku. Rościnno, dnia 9 czerwca 1935 r.

51 Przemówienie radiowe z okazji Zjazdu Katolickiego w Pradze. 27 VI 1935 r.

52 List do dra Alfreda Fuchsa, redaktora „Lidove Listy” z okazji Zjazdu Katolickiego w Pradze. Poznań, dnia 19 czerwca 1935 r.

53 Akt ofiarowania Wielkopolskiej Akcji Katolickiej w opiekę Maryi, Królowej Apostołów podczas Zjazdu Katolickiego w Borku. 6 – 7 lipca 1935 r.

54 Wywiad: O społecznych ideałach katolickich – 1935 r.

55  Przemówienie wygłoszone podczas otwarcia I Studium Katolickiego o rodzinie. Poznań, aula Uniwersytetu Poznańskiego dnia 2 września 1935 r.

56 Przemówienie podczas zakończenia I Studium Katolickiego o Rodzinie. Poznań, dnia 6 września 1935 r.

57 Zarządzenie: W sprawie obchodów święta Chrystusa Króla. Poznań, dnia 4 października 1935 r.

58 Przedmowa do książki Adolfa Kard. Bertrama Charyzmat duszy i pracy kapłańskiej. Poznań 1935 r.

59 Przemówienie podczas Zjazdu Asystentów Kościelnych Akcji Katolickiej archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej.Poznań, Sala Wielka św. Marcina w dniu 17 marca 1936 r. (streszczenie)

60 Przemówienie podczas otwarcie XVI Zjazdu Katolickiego w Bydgoszczy. 28 czerwca 1936 r.

61 Przemówienie podczas zakończenie II Studium Katolickiego w Wilnie. Dnia 1 września 1936 r.

62 Przemówienie do pielgrzymki Katolickiego Związku Kobiet. Jasna Góra, dnia 26 września 1936 r. (transmitowane przez wszystkie rozgłośnie radiowe w Polsce)

63 Zarządzenie w sprawie wykończenia organizacji AK i pogłębienia jej pracy w parafiach w roku 1937.  Poznań, dnia L.dz. 451/37 Pr.

64 Przemówienie podczas otwarcie II Zjazdu Księży Asystentów Akcji Katolickiej Archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej. Poznań, Sala Domu Katolickiego dnia 2 marca 1937 r.

65 Odezwa w sprawie Międzynarodowego Kongresu Chrystusa Króla. Rzym, dnia 14 maja 1937 r.

66 Przemówienie inauguracyjne na Międzynarodowym Kongresie Chrystusa Króla. Poznań, Aula Uniwersytetu Poznańskiego dnia 25 czerwca 1937 r.

67 Dekret w sprawie erekcji Kaplicy Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu w Kościele Kolegiackim w Poznaniu. Poznań, dnia 26 czerwca 1937 r.

68 Przemówienie końcowe podczas Międzynarodowego Kongresu Chrystusa Króla. Poznań, dnia 29 czerwca 1937 r.

69 Przemówienie podczas manifestacji pod Pomnikiem Wdzięczności na Międzynarodowym Kongresie Chrystusa Króla.Poznań, Pomnik Wdzięczności dnia 29 czerwca 1937 r.

70 Przemówienie na zakończenie Międzynarodowego Kongresu Chrystusa Króla. Poznań, dnia 29 czerwca 1937 r.

71 Odezwa w sprawie I Międzynarodowego Katolickiego Kongresu Przeciwalkoholowego w Warszawie w r. 1937.Poznań, dnia 15 sierpnia 1937 r.

72 Przemówienie podczas pielgrzymki Katolickiego Związku Mężów. Częstochowa, dnia 18 września 1937 r. (streszczenie)

73 Przemówienie podczas pielgrzymki Katolickiego Związku Mężów. Częstochowa, dnia 18 września 1937 r. (streszczenie)

74 Rozporządzenie o odczytaniu encykliki Piusa XI O Różańcu Świętym. Poznań, dnia 11 października 1937 r.

75 Wywiad: Międzynarodowy Kongres Chrystusa Króla w Poznaniu. Rzym, dnia 25 czerwca 1937 r.

76 Z Orędzia Episkopatu Polski w sprawie uchwał Pierwszego Polskiego Synodu Plenarnego. Warszawa, dnia l stycznia 1938 r.

77 List do Adolfa hr. Bnińskiego prezesa Naczelnego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce. Poznań, dnia 6 marca 1938 r. . L.dz. 799/38 Pr.

78 Przemówienie na XXXIV Zjeździe Delegatów Katolickiego Związku Robotników Polskich. Poznań, dnia 14 maja 1938 r.

79 Przemówienie do rolników Wielkopolskich. Jasna Góra 29 sierpnia 1938 r.

80 Dekret o ustanowieniu Instytutu Wyższej Kultury Religijnej w Poznaniu. Poznań, dnia 20 października 1938 r.  L.dz. 3286/38 Pr.

81 List do Naczelnego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce. Poznań, dnia 4 kwietnia 1939 r.

82 Odezwa biskupów do wiernych w przeddzień II wojny światowej. Warszawa, dnia 26 kwietnia 1939 r.

83 Przemówienie w Katedrze kieleckiej. Kielce, dnia 14 maja 1939 r.

84 Przemówienie Polska na przełomie dziejów. Poznań, dnia 28 października 1945 r.

85 Wielkopostny list Episkopatu do wiernych, O panowanie ducha Bożego w Polsce, Poznań 18 II 1946 r.

86 Przemówienie Królestwo Boże w duszach polskich. Warszawa, dnia 30 maja 1946 r.

87 Orędzie Episkopatu Polski W sprawie wyborów do Sejmu. Jasna Góra, dnia 10 września 1946 r.

88 List pasterski na 950-lecie śmierci męczeńskiej św. Wojciecha. Warszawa, dnia 10 marca 1947 r.

89 Posłanie do III Zjazdu Krajowego „Ligi Katolickiej” w Filadelfii, Warszawa 15 IX 1948 r.

90 List pasterski O chrześcijańskim wychowaniu młodzieży. Wrocław, dnia 23 września 1948 r.


Bezrobotni, ubodzy, działalność charytatywna

 

1 Odezwa Ks. Inspektora Augusta Hlonda  w sprawie pomocy na rzecz biednej i opuszczonej młodzieży w Wiedniu 1922 r.

2 Do duchowieństwa i wiernych w sprawie Katolickiej Akcji Dobroczynnej. Poznań, dnia 25 września 1929 r.

3 W sprawie kolekt kościelnych. Poznań, dnia 25 grudnia 1929 r.

4 Zarządzenie: Ochrona kobiet. Poznań, dnia 20 stycznia 1931 r.

5 Dzień Uniwersytetu Katolickiego Lubelskiego. Poznań, dnia 29 stycznia 1931 r.

6 Z przemówienia na akademii jubileuszowej z okazji 40-lecia encykliki „Rerum Novarum”. Poznań, dnia 16 marca 1931 r.

7 Odezwa: W sprawie przesilenia gospodarczego.  Poznań, dnia 24 września 1931 r.

8 W sprawie bractw wstrzemięźliwości i tygodnia propagandy trzeźwości.  Poznań, dnia 5 stycznia 1932 r.

9 W sprawie jałmużny za dusze zmarłych. Krynica, dnia 12 października 1932 r.

10 Odezwa w sprawie ubogich.  Poznań dnia 29 października 1932 r.

11 Rozporządzenie: W sprawie „Dnia Ubogich”. Poznań, dnia 16 października 1933 r.

12 Z przemówienia na stulecie istnienia Konferencji św. Wincentego a Paulo z okazji Dnia Ubogich w Poznaniu. Poznań, dnia 3 grudnia 1933 r.

13 Odezwa episkopatu w sprawie pomocy doraźnej dla powodzian [22 VII 1934 r.] s. 437

14 List nuncjusza apostolskiego w Polsce abp Franciszka Marmaggi do Kard. A. Hlonda w sprawie zbiórki na rzecz misji wraz z rozporządzeniem Prymasa. Warszawa, dnia l grudnia 1934 r. Nr 12977

15 Słowo Wstępne: „Przemiany społeczne”. Poznań, dnia 2 lutego 1935 r.

16 Rozporządzenie: W sprawie zabaw tanecznych na rzecz katolickich organizacji dobroczynnych. Poznań, dnia 26 lutego 1935 r.

17 List do Prezydentki Rady Wyższej Stow. Pań Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo – 1935 r.

18 Odezwa: W sprawie „Tygodnia Miłosierdzia”. Poznań, dnia 24 listopada 1935 r.

19 Przemówienie radiowe z okazji „Tygodnia pomocy dla bezrobotnych”. Poznań, dnia 15 lutego 1936 r.

20 Odezwa: W sprawie modlitw na intencję Synodu Plenarnego. Poznań, dnia 31 lipca 1936 r.

21 Zarządzenie: Tydzień Miłosierdzia. Poznań, dnia 1 września 1936 r. L.dz 3177/36 Pr.

22 Przemówienie radiowe na rozpoczęcie Tygodnia Miłosierdzia.  Poznań, dnia 3 października 1936 r.

23 Przemówienie radiowe na uroczystym posiedzeniu komitetu pomocy bezrobotnym. Poznań, sala posiedzeń Rady Miejskiej  dnia 4 listopada 1936 r.

24 Odezwa w sprawie I Międzynarodowego Katolickiego Kongresu Przeciwalkoholowego w Warszawie w r. 1937.Poznań, dnia 15 sierpnia 1937 r.

25 Przemówienie podczas inauguracji I Międzynarodowego Kongresu Antyalkoholowego w Warszawie.  Warszawa, dnia 11 września 1937 r.

26 Erekcja Stowarzyszenia Wieczystej Adoracji i wspierania biednych kościołów. Poznań 1 IX 1937 r.

27 Odezwa w sprawie „Tygodnia Miłosierdzia”. Poznań, dnia 21 września 1937 r.

28 Przemówienie radiowe na rozpoczęcie „Tygodnia Miłosierdzia”.  Poznań, dnia 9 października 1937 r.

29 Przemówienie radiowe: Gwiazdka dzieciom – pomoc zimowa bezrobotnym. Poznań, dnia 18 grudnia 1937 r.

30 Przemówienie radiowe na rozpoczęcie Tygodnia Miłosierdzia. Poznań, dnia 10 października 1938 r.

31 Przemówienie radiowe na rozpoczęcie Akcji Pomocy Zimowej dla Bezrobotnych. Poznań, dnia 3 grudnia 1938 r.

32 Odezwa  Na Tydzień Miłosierdzia. Poznań, dnia 1 października 1945 r.

33 Apel w związku z Tygodniem Miłosierdzia. Warszawa, dnia 24 września 1946 r.

34 Odezwa na Tydzień Miłosierdzia. Warszawa, dnia 12 września 1947 r.

35 W sprawie pomocy dla Seminarium Duchownego w Gnieźnie, Gniezno 31 X 1947 r.

36 Odezwa w sprawie pomocy Duchowieństwu Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Gniezno 15 II 1948 r.

37 Odezwa Na Caritasowy Tydzień Miłosierdzia 1948 roku. Warszawa, dnia 1 września 1948 r.


Młodzież

 

1 Odezwa na rzecz biednej i opuszczonej mlodziezy w Wiedniu

2 Odezwa do młodzieży katolickiej na Śląsku Katowice 12 X1923 r.

3 Akt poświęcenia młodzieży męskiej Śląska Matce Bożej 1924 r.

4 Przemówienie na sekcji szkolnej w czasie III Zjazdu katolickiego Katowice 8 IX 1924

5 Przemówienie do młodzieży podczas III Śląskiego Zjazdu Katolickiego Katowice 8 IX 1924

6 Odezwa administratora apostolskiego do młodzieży Śląskiej Katowice 1 X 1924

7 Przemówienie z okazji Kongresu Misyjnej Młodzieży w Oświęcimiu 18 IV 1926

8 Odezwa Tydzień Akademika Poznań 1926 r.

9 Do Polskich Harcerzy 1927

10 Wskazówki Prymasa Polski w sprawie YMCA Poznań 7 III 1927 r.

11 Przemówienie do młodych Polek Poznań 5 VI 1927 r.

12 Rozporządzenie dotyczące utworzenia Katolickiej Szkoły Społecznej w Poznaniu 1927 r.

13 Przedmowa do Jednodniówki ku uczczeniu Międzynarodowego Akademickiego Kongresu Misyjnego w Poznaniu w dniach

14 Odezwa. Odezwa Episkopatu Polskiego w sprawie Y.M.C.A do Duchowieństwa i Wiernych. Warszawa 30 VI 1927 r.

15 Przemówienie inauguracyjne na Międzynarodowym Akademickim Kongresie Misyjnym 28 IX 1927 r.

16 Odezwa na święto młodzieży z okazji święta św. Stanisłąwa Kostki 25 X 1927 r.

17 Orędzie do katolickiej młodzieży polskiej z okazji uroczystości św Stanisława Kostki 13 XI 1927 r.

18 Nowe oświadczenie w sprawie YMCA Poznań, 22 IV 1928 r.

19 Z przemówienia na Zlocie Katolickiej Młodzieży Polskiej Poznań, 27 V 1928 r.

20 Odezwa w sprawie Święta Młodzieży Poznań X 1928 r.

21 Przemówienie wygłoszone w Zakładzie Salezjańskim, Wiedeń 12 XII 1928 r.

22 Korespondencja. Ojciec Święty o zadaniach Zjednoczenia Młodziezy Polskiej. Pismo Sekretarza Stanu do Kardynała Prymasa. Watykan 1 II 1929 r.

23 Przemówienie do delegacji Czeskiej Młodzieży Katolickiej Orzeł. Poznań VIII 1929 r.

24 Na jubileusz dziesięciolecia czasopisma sodalicji mariańskich Pod znakiem Maryi. Poznań 8 IX 1929 r.

25 Przemówienia do Młodzieży. Warszawa 8 IX 1929 r.

26 W sprawie Święta Młodzieży Katolickiej Poznań 25 IX 1929 r.

27 Do Jędrzeja Giertycha Harcmistrza Harcerstwa Polskiego. Poznań 8 X 1929 r.

28 Odezwa w sprawie święta młodzieży akademickiej Poznań 25 IX 1930 r.

29 Przemówienie do delegacji młodzieży katolickiej z okazji składanych życzeń jubileuszowych 25 lecia kapłaństwa Poznań 19 X 1930 r.

30 Z przemówienia na akademii ku czci św. Stanisława Kostki. Poznań 1930 r.

31 Odezwa Ksiedza Prymasa do Harcerzy Polskich z powodów atakó na Harcerstwo – XI 1930 r.

32 O przyszłość polskiej młodzieży. Przemówienie końcowe na XI Zjedździe Katolickimw Zbąszyniu 21 VI 1931 r.

33 Odezwa. W sprawie Święta młodzieży katolickiej. Poznań 24 X 1931 r.

34 Do nauczycielstwa szkół powszechnych. Poznań 1 I 1932 r.

35 List Episkopatu Polskiego do posłów katolickich w sprawia uchwał państwowych dotyczących wychowania młodzieży. Warszawa 16 II 1932 r.

36 List do posłów w sprawie szkoły katolickiej. 1932 r.

37 Odezwa w sprawie święta młodzieży. (W rocznicę zwycięstwa pod Chocimem)Krynica 10 X 1932 r.

38 Odezwa. W sprawie Święta Młodzieży. Poznań 16 XI 1933 r.

39 Z przemówienia podczas obrad Rady Naczelnej Zjednoczenia Młodzieży Polskiej. Poznań 3 VII 1934 r.

40 Zarządzenie w sprawie dorocznych obchodów patronalnego święta katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej. Poznań 7 XI 1935 r.

41 Przemówienie wygłoszone podczas Zjazdu Katolickiego Związku Młodzieży Męskiej i Katolickiego Związku Młodzieży Żeńskiej. Poznań 11 XII 1935 r.

42 Przemówienie podczas XIX Zjazdu Delegowanych KSMM. Poznań 17 V 1936 r.

43 Przemówienie podczas Zjazdu Związku KZMM i KZMŻ. Poznań 1 V 1937 r.

44 Przemówienie na XX Zjeździe Delegowanych KSMM. Poznań 22 V 1937 r.

45 Odezwa do młodzieży katolickiej w sprawie Pielgrzymki na Jasną Górę 24 VIII 1938 r.

46 Przemówienie podczas akademi na Zlocie katolickiej Młodzieży Męskiej w Częstochowie. Jasna Góra 25 IX 1938 r.

47 Odezwa na Tydzień Akademika. Poznań 26 X 1938 r.

48 Przemówienie podczas jubileuszu 20 lecia Związku Młodych Polek. Poznań 28 V 1939 r.

49 Homilia do młodzieży akademickiej w poznańskim kościele farnym. Przemówienie O Kościele Chrystusowym. Poznań 17 XI 1945 r.

50 Przemówienie podczas Mszy Świętej w kościele św. Anny w Warszawie na zakończenie Rekolekcji Wielkoposnych. 16 III 1947 r.

51 Przemówienie na Mszy św. rekolekcyjnej dla młodzieży akademickiej w kościele św. Anny. Warszawa 7 iii 1948

52 List pasterski O chrześcijańskim wychowaniu młodzieży. Wrocław 23 IX 1948 r.


Papież, papiestwo

 

1 List pasterski: „O Ojcu Świętym”. Katowice, dnia 18 stycznia 1924 r.

 2 Przemówienie na zakończenie Akademii Papieskiej z okazji rocznicy koronacji Piusa XI. Katowice, dnia 22 lutego 1925 r.

3 Echa pielgrzymki śląskiej do Rzymu. Wywiad W. Biegi.  Czerwiec 1925 r.

4 List pasterski: „W sprawie Roku Jubileuszowego”. Katowice, dnia 24 grudnia 1925 r.

5 Rozporządzenie w sprawie jubileuszu 1925. Katowice, dnia 12 lutego 1926 r.

6 List do KAP z okazji Dziesiątej rocznicy przybycia Ks. Wizytatora Apostolskiego Achilesa Ratti do Polski. Poznań, dnia 26 maja 1928 r.

7 Monsignor Ratii w Polsce – VI 1928 r.

8 Odezwa do duchowieństwa i wiernych: Jubileusz Kapłański Ojca Świętego Piusa XI. Poznań, dnia 1 stycznia 1929. L.dz. 19/29 Pr

9 Rozporządzenie wykonawcze w sprawie Jubileuszu extra ordinem, Poznań 19 II 1929 r.

10 Komentarz do listu Ojca św. Piusa XI w sprawie prześladowań religijnych w Rosji, skierowanego 2 02 1930 r. do Kard. Bazylego Pompilj, biskupa Velletri  i Wikariusza Generalnego w Rzymie. Poznań, dnia 12 lutego 1930 r.

11 Przemówienie na akademii papieskiej z okazji rocznicy koronacji papieża Piusa XI wygłoszone w auli Uniwersytetu Poznańskiego. Poznań, dnia 8 lutego 1931 r.

12 Rozporządzenie na uroczystość św. Piotra i Pawła. Poznań, dnia 1 czerwca 1931 r.

13 W sprawie dziesięciolecia rządów papieża Piusa XI. Poznań 28.12.1931 r.

14 Przemówienie na akademii papieskiej wygłoszone z okazji 10-lecia koronacji Ojca Świętego Piusa XI w auli Uniwersytetu Poznańskiego. Poznań, dnia 8 lutego 1932

15 Orędzie w spranie modlitwy i pokuty, zarządzonej przez Ojca św. Piusa XI encykliką „Pobudzeni miłością Chrystusową”. Poznań, dnia 24 maja 1932 r.

16 W sprawie uroczystości papieskiej w 1933 roku. Poznań, dnia 27 grudnia 1932 r.

17 Wywiad dla KAP o pobycie w Rzymie w Roku Jubileuszowym. Rzym, dnia 15 maja 1933 r.

18 Rozporządzenie: Uroczystość Papieska w roku 1934. Poznań, dnia 2 stycznia 1934. L.dz. 76/34 Pr

19 List pasterski: W sprawie Jubileuszu Odkupienia. Poznań 1933 r.

20 Rozporządzenie w sprawie Dorocznych Obchodów Papieskich. Poznań, dnia 6 stycznia 1935 r. L.dz. 402/35 Pr.

21 Przemówienie wygłoszone podczas Akademii Papieskiej. Poznań, luty 1935 (streszczenie)

22 Słowo Wstępne: „Przemiany społeczne”. Poznań, dnia 2 lutego 1935 r.

23 Odezwa: W sprawie zakończenia Jubileuszu Odkupienia. Poznań, dnia 24 lutego 1935 r.

24 Odezwa: W sprawie zakończenia Jubileuszu Odkupienia w bazylice gnieźnieńskiej. Poznań, dnia 14 kwietnia 1935 r.

25 Oświadczenie wobec przedstawicieli prasy w związku z udziałem w Kongresie Eucharystycznym w Lublanie. Czerwiec 1935 r.

26 Przemówienie inauguracyjne podczas otwarcia Kongresu Eucharystycznego w Lublanie. Dnia 29 czerwca 1935 r.

27 Przemówienie na zakończenie Kongresu Eucharystycznego w Lublanie. Dnia 30 czerwca 1935 r.

28 Przemówienie podczas przywitania Legata Papieskiego ks. Kard. Franciszka Marmaggiego na Synodzie Plenarnym.Częstochowa, Jasna Góra dnia 24 sierpnia 1936 r. (tł. z j. łac.)

29 Rozporządzenie w sprawie modlitw za Ojca św. Piusa XI. Poznań, dnia 13 stycznia 1937

30 Przemówienie inauguracyjne na Międzynarodowym Kongresie Chrystusa Króla. Poznań, Aula Uniwersytetu Poznańskiego dnia 25 czerwca 1937 r.

31 Przemówienie końcowe podczas Międzynarodowego Kongresu Chrystusa Króla. Poznań, dnia 29 czerwca 1937 r. /przemówienie wygłoszone podczas manifestacji końcowej/

32 Przemówienie podczas manifestacji pod Pomnikiem Wdzięczności na Międzynarodowym Kongresie Chrystusa Króla.Poznań, Pomnik Wdzięczności dnia 29 czerwca 1937 r.

33 Przemówienie na zakończenie Międzynarodowego Kongresu Chrystusa Króla. Poznań, dnia 29 czerwca 1937 r.

34 Rozporządzenie o odczytaniu encykliki Piusa XI O Różańcu Świętym. Poznań, dnia 11 października 1937 r.

35 Zarządzenie w związku ze śmiercią papieża Piusa XI. Poznań, dnia 10 lutego 1939 r.

36 Przemówienie radiowe ku czci papieża Piusa XI. Poznań, dnia 11 lutego 1939 r.

37 W  sprawie wyboru nowego papieża Piusa XII. Poznań, marzec 1939 r.

38 Przemówienie radiowe w przededniu koronacji papieża Piusa XII. Radio Watykańskie, dnia 11 marca 1939 r.

39 Depesza do papieża Piusa XII z okazji VI Międzynarodowego Kongresu Chrystusa Króla w Lublanie. Lipiec 1939 r.

40 Przemówienie podczas otwarcia VI Międzynarodowego Kongresu Chrystusa Króla. Lublana, dnia 28 lipca 1939 r.

41 Homilia podczas VI Międzynarodowego Kongresu Chrystusa Króla. Lublana, dnia 30 lipca 1939 r.

42 Le pape Pie XII au cardinal Hlond, archevêque de Gnesne et Posnanie. (Segreteria Lettere Latine 1939, minute); Vatican, 8 juillet 1939 r.. Edit. A.A.S. 31 (1939) 390.

43 Le primat de Pologne cardinal Hlond a Mgr Tardini. Rome, 1 octobre 1939 r. (A.E.S. 7269/39)

44 Le Cardinal Hlond au Cardinal Maglione. Rome, 5 octobre 1939 r.

45 Le primat de Pologne cardinal Hlond au pape Pie XII. Rome, 7 octobre 1939 r.. (A.S.S. 1939 Card. 100, orig. autogr.)

46 Le primat de Pologne cardinal Hlond au pape Pie XII.  Rome, 30 octobre 1939 (A.E.S. 8244/39, orig. autogr.)

47 Klęska Polski a Kościół. Rzym, dnia 21 listopada 1939 r.

48 Le Card. Maglione au Card. Hlond. Vatican, 15 décembre 1939 r. (A.E.S. 9151/39, minute)

49 Le primat de Pologne cardinal Hlond au cardinal Maglione. Rome, 21 décembre 1939. (A.E.S. 12/40, orig.)

50 Le primat de Pologne cardinal Hlond au pape Pie XII. Rome, 27 décembre 1939 r.. (A.E.S. 9558/39, orig.)

51 Le cardinal Maglione au primat de Pologne cardinal Hlond. Vatican, 3 janvier 1940 r. (A.E.S. 12/40, minute)

52 Le primat de Pologne cardinal Hlond au cardinal Maglione. Rome, 7 janvier 1940 r.. (A.E.S. 93/40, orig.)

53 Le primat de Pologne cardinal Hlond au pape Pie XII. Rome, 19 avril 1940 r. (A.E.S. 4694/40, orig.)

54 List pap. Piusa XII do Kard. A. Hlonda. Rzym, dnia 25 stycznia 1941 r.

55 Le primat de Pologne cardinal Hlond au pape Pie XII. Lourdes, 8 décembre 1941 r.. (A.S.S. Auguri 1941- 42, orig.)

56 List pap. Piusa XII do Kard. A. Hlonda. Rzym, dnia 1 stycznia 1942 r.

57 List pap. Piusa XII do Kard. A. Hlonda. Rzym, dnia 30 maja 1942 r.

58 List pap. Piusa XII do Kard. A. Hlonda. Rzym, dnia 11 stycznia 1943 r.

59 Le primat de Pologne cardinal Hlond au pape Pie XII. Abbaye d’Hautecombe, 11 juin 1943. (A.S.S. 68172, orig.)

60 List pap. Piusa XII do Kard. A. Hlonda. Rzym, dnia 11 lutego 1944 r.

61 Telegram pap. Piusa XII do Kard. A. Hlonda. Rzym, dnia 12 kwietnia 1945 r.

62 Le primat de Pologne cardinal Hlond au pape Pie XII. Rome, 27 juin 1945 r (A.E.S. 4041/45, orig.)

63 List pap. Piusa XII do Kard. A. Hlonda oraz arcybiskupów i biskupów oraz innych ordynariuszów w Polsce.  Rzym, dnia 29 czerwca 1945 r.

64 List pap. Piusa XII do Kard. A. Hlonda oraz arcybiskupów i biskupów oraz innych ordynariuszów w Polsce z powodu ostatniego Zjazdu w Częstochowie. Rzym, dnia 17 stycznia 1946 r.

65 List papieża Piusa XII do biskupów Polski Immaculato Deipabae Cordi. Rzym, dnia 23 grudnia 1946 r.

66 List papieża Piusa XII do Kardynałów A. Hlonda i S. Sapiehy oraz Arcybiskupów, Biskupów i innych Ordynariuszy miejscowych w Polsce. (Flagranti semper…). Rzym, dnia 18 stycznia 1948 r.

67 Nadzwyczajne uprawnienia nadane przez Stolicę Apostolską Prymasowi Polski Kard. Augustowi Hlondowi, Rzym 8 lipca 1945 r.

68 Sprawozdanie Kard.  A.  Hlonda,  Prymasa Polski dla Watykańskiego Sekretariatu Stanu w sprawie administracji kościelnej na Ziemiach Odzyskanych, Warszawa, 24 października 1946 r.


Zjazdy katolickie

 

1 Orędzie w sprawie II Śląskiego Zjazdu Katolickiego. Katowice, dnia 11 sierpnia 1923 r.

2 Przemówienie inauguracyjne na II Śląskim Zjeździe Katolickim w Królewskiej Hucie. Królewska Huta, dnia 8 września 1923 r.

3 Odezwa w sprawie III Śląskiego Zjazdu Katolickiego. Katowice, dnia 20 sierpnia 1924 r.

4 Przemówienie na otwarcie III Śląskiego Zjazdu Katolickiego. Katowice, dnia 5 września 1924 r.

5 Przemówienie na sekcji szkolnej w czasie III-go Zjazdu Katolickiego. Katowice, dnia 8 września 1924 r.

6 Przemówienie w sprawie prasy katolickiej na Śląsku podczas III Śląskiego Zjazdu Katolickiego. Katowice, dnia 8 września 1924 r.

7 Przemówienie do młodzieży podczas III Śląskiego Zjazdu Katolickiego. Katowice, dnia 8 września 1924 r.

8 Przemówienie o masonerii podczas III Śląskiego Zjazdu Katolickiego. Katowice, dnia 8 września 1924 r.

9 Przemówienia zakończenie III – go Śląskiego Zjazdu Katolickiego.  Katowice, dnia 8 września 1924 r.

10 Kryzys duszy polskiej. Przemówienie na VII Zjeździe Katolickim w Poznaniu.  6 listopada 1926 r

11 List do komitetu VIII Zjazdu Katolickiego i Pierwszego Kongresu Eucharystycznego w Inowrocławiu. Poznań 15 czerwca 1927 r.

12 Przemówienie inauguracyjne na otwarcie VIII Zjazdu Katolickiego i I Kongresu Eucharystycznego w Inowrocławiu. 25 czerwca 1927 r.

13 O położeniu i zadaniach Kościoła w Polsce. Przemówienie wygłoszone na X Zjeździe Katolickim w Poznaniu.Poznań, dnia 8 września 1929 r.

14 Przemówienie o masonerii na zakończenie Dnia Katolickiego.  Poznań, dnia 31 października 1929 r.

15 Przemówienie na zakończenie VII Dnia Katolickiego w Poznaniu. Poznań, dnia 26 października 1930 r.

16 O przyszłość polskiej młodzieży przemówienie końcowe na XI Zjeździe Katolickim w Zbąszyniu. Zbąszyń, dnia 21 czerwca 1931 r.

17 Odezwa: W sprawie Dnia Katolickiego. Poznań, dnia 5 września 1931 r.

18 W sprawie Dnia Katolickiego. Poznań, dnia 24 sierpnia 1932 r.

19 W sprawie X Dnia Katolickiego. Poznań, dnia 26 września 1933 r.

20 Odezwa: W sprawie Zjazdu Katolickiego w Borku. Rościnno, dnia 9 czerwca 1935 r.

21 Przemówienie radiowe z okazji Zjazdu Katolickiego w Pradze. 27 VI 1935 r.

22 List do dra Alfreda Fuchsa, redaktora „Lidove Listy” z okazji Zjazdu Katolickiego w Pradze. Poznań, dnia 19 czerwca 1935 r.

23 Akt ofiarowania Wielkopolskiej Akcji Katolickiej w opiekę Maryi, Królowej Apostołów podczas Zjazdu Katolickiego w Borku. 6 – 7 lipca 1935 r.

24 Przemówienie podczas otwarcie XVI Zjazdu Katolickiego w Bydgoszczy. 28 czerwca 1936 r.

25 Przemówienie podczas otwarcie XVI Zjazdu Katolickiego w Bydgoszczy. 28 czerwca 1936 r.

26 Przemówienie podczas zakończenia Zjazdu Katolickiego w Bydgoszczy. Dnia 29 czerwca 1936 r.

27 Przemówienie inauguracyjne na Międzynarodowym Kongresie Chrystusa Króla. Poznań, Aula Uniwersytetu Poznańskiego dnia 25 czerwca 1937 r. W ramach Kongresu odbywał się również  XVII Wielkopolski Zjazd Katolicki

28 Przemówienie końcowe podczas Międzynarodowego Kongresu Chrystusa Króla. Poznań, dnia 29 czerwca 1937 r. (fragmenty). W ramach Kongresu odbywał się również  XVII Wielkopolski Zjazd Katolicki

29 Przemówienie podczas manifestacji pod Pomnikiem Wdzięczności na Międzynarodowym Kongresie Chrystusa Króla.Poznań, Pomnik Wdzięczności dnia 29 czerwca 1937 r.. W ramach Kongresu odbywał się również  XVII Wielkopolski Zjazd Katolicki

30 Przemówienie na zakończenie Międzynarodowego Kongresu Chrystusa Króla. Poznań, dnia 29 czerwca 1937 r. W ramach Kongresu odbywał się również  XVII Wielkopolski Zjazd Katolicki