Nauczanie Prymasa Polski kard. Augusta Hlonda

W układzie chronologicznym

1897 – 1948 r.

 


1897- 1922 (Czasy Salezjańskie)

 1. List do redakcji „Wiadomości Salezjańskich” Foglizzo, VII 1897 r.
 2. Z Foglizzo do redakcji „Wiadomości Salezjańskich”. Foglizzo, VIII 1897 r.
 3. List z Rzymu do redaktora „Wiadomości Salezjańskie”. Rzym, XII 1897 r..
 4. Podziękowanie Matce Boskiej Wspomożycielce Wiernych. Rzym, 1899 r.
 5. Podziękowanie Matce Boskiej Wspomożycielce Wiernych. Rzym, 1900 r.
 6. Artykuł. O chrześcijańskim duchu w rodzinie – IV 1905 r.
 7. Artykuł. Maryja Wspomożenie Wiernych – V 1905 r.
 8. Artykuł. Najsłodsze Serce Pana Jezusa – VI 1905 r.
 9. Artykuł. Kształcenie charakteru – VII 1905 r.
 10. Artykuł. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny – VIII 1905 r.
 11. Artykuł. Nauka wiary i religii jest do wykształcenia duszy i uszlachetnienia serca koniecznie potrzebna – IX 1905 r.
 12. Artykuł. Salezjanie w Przemyślu – VIII 1907 r.
 13. Artykuł. Ważne oświadczenie – 1907 r.
 14. Artykuł. Słowo wstępne do „Wiadomości Salezjańskich” – 1907 r.
 15. Artykuł. W walce z oszczerstwami – XI 1907 r.
 16. Artykuł. Kiedyż? – XI 1907 r.
 17. Artykuł. Krecia robota – 31 VII 1908 r.
 18. Dobra rada dla wszystkich – XI 1908 r.
 19. Artykuł. Wielki – ks. Bosko – II 1909 r.
 20. Artykuł. Ksiądz Bosko a Polacy – II 1909 r.
 21. Artykuł. Dla młodzieży Rękodzielniczej. (W sprawie zakładu w Przemyślu). – VIII 1909 r.
 22. Do polskich wychowanków Zakładów księdza Bosko. Oświęcim, 30 I 1910 r.
 23. Artykuł. Ksiądz Bosco – Patriarchą Opiekunów Katolickich Rzesz Młodzieńczych – 1916 r.
 24. Początki i rozwój „Salesianum” do roku 1910. Ks. Bosco i jego praca w Wiedniu – IV 1921 r.
 25. Odezwa Ks. Inspektora Augusta Hlonda  w sprawie pomocy na rzecz biednej i opuszczonej młodzieży w Wiedniu – 1922 r.

1922 – 1926 (Administrator Apostolski, Biskup Śląski)

 

 1. Pierwszy list pasterski. Katowice, dnia 17 grudnia 1922 r.
 2. Orędzie w sprawie II Śląskiego Zjazdu Katolickiego. Katowice, dnia 11 sierpnia 1923 r.
 3. Przemówienie wygłoszone na Zjeździe byłych wychowanków salezjańskich. Oświęcim, dnia 17 sierpnia 1923 r.
 4. Przemówienie inauguracyjne na II Śląskim Zjeździe Katolickim w Królewskiej Hucie. Królewska Huta, dnia 8 września 1923 r.
 5. Akt poświęcenia się Górnego Śląska Najświętszemu Sercu Jezusowemu. 9 września 1923 r.
 6. Arcypasterska zachęta w sprawie „Gościa Niedzielnego”. Katowice, dnia 9 września 1923 r.
 7. Odezwa do młodzieży katolickiej na Śląsku. Katowice, dnia 12 października 1923 r.
 8. List pasterski: „O Ojcu Świętym”. Katowice, dnia 18 stycznia 1924 r.
 9. List Pasterski: „O życie katolickie na Śląsku”. Katowice, dnia 1 marca 1924 r.
 10. Akt poświęcenia młodzieży męskiej Śląska Matce Bożej 1924 r.
 11. Odezwa w sprawie III Śląskiego Zjazdu Katolickiego. Katowice, dnia 20 sierpnia 1924 r.
 12. Przemówienie na otwarcie III Śląskiego Zjazdu Katolickiego. Katowice, dnia 5 września 1924
 13. Przemówienie na sekcji szkolnej w czasie III-go Zjazdu Katolickiego. Katowice, dnia 8 września 1924 r.
 14. Przemówienie w sprawie prasy katolickiej na Śląsku podczas III Śląskiego Zjazdu Katolickiego. Katowice, dnia 8 września 1924 r.
 15. Przemówienie do młodzieży podczas III Śląskiego Zjazdu Katolickiego. Katowice, dnia 8 września 1924 r.
 16. Przemówienie o masonerii podczas III Śląskiego Zjazdu Katolickiego. Katowice, dnia 8 września 1924 r.
 17. Przemówienie na zakończenie III – go Śląskiego Zjazdu Katolickiego. Katowice, dnia 8 września 1924
 18. Odezwa administratora apostolskiego do młodzieży Śląskiej. Katowice, dnia l października 1924 r.
 19. O przyszłe pokolenie kapłanów i nauczycieli. Katowice, dnia 30 marca 1924 r.
 20. Wezwanie do zakładania Ligi Katolickiej. Orędzie Administratora Apostolskiego do ludności katolickiej.Katowice, dnia 20 stycznia 1925 r.
 21. W sprawie Śląskiego Seminarium Duchownego. Katowice, dnia 21 stycznia 1925 r.
 22. Przemówienie na uroczystej akademii ku czci św. Franciszka Salezego. 1 lutego 1925 r.
 23. Przemówienie na zakończenie Akademii Papieskiej z okazji rocznicy koronacji Piusa XI. Katowice, dnia 22 lutego 1925 r.
 24. Odezwa w sprawie uroczystej koronacji Matki Boskiej Piekarskiej. Katowice, dnia 10 marca 1925 r.
 25. Słowo arcypasterskie do mężów katolickich.  Katowice, dnia 10 marca 1925 r.
 26. Orędzie w sprawie koronacji Matki Bożej Piekarskiej. Katowice, dnia 15 sierpnia 1925 r.
 27. Echa pielgrzymki śląskiej do Rzymu. Wywiad W. Biegi. Czerwiec 1925 r.
 28. List do ks. prałata Jerzego Kołka w sprawie przejęcia jurysdykcji nad Śląskiem Cieszyńskim. Katowice, dnia 17 listopada 1925 r.
 29. List pasterski: „W sprawie Roku Jubileuszowego”. Katowice, dnia 24 grudnia 1925 r.
 30. Przemówienie w przeddzień konsekracji biskupiej przed rezydencją biskupią w Katowicach. 2 stycznia 1926 r.
 31. Arcypasterska podzięka z okazji konsekracji biskupiej 3 I 1926. Katowice, 15 I 1926 r.
 32. Rozporządzenie w sprawie jubileuszu 1925. Katowice, dnia 12 lutego 1926 r.
 33. Przemówienie z okazji Kongresu Misyjnej Młodzieży w Oświęcimiu. Oświęcim, dnia 15-18 kwietnia 1926 r.
 34. Kazanie wygłoszone w katedrze łódzkiej podczas Wszechpolskiego Kongresu Misyjnego Salezjańskiego. 9 maja 1926 r.
 35. Ksiądz Bosko a Misje. Referat wygłoszony na Salezjańskim Kongresie Misyjnym odbytym w Łodzi dnia 9 maja 1926 r.

1926 – 1939 (Arcybiskup Gnieźnieński i Poznański, Prymas Polski)

 

 1. Przemówienie podczas ingresu do Bazyliki Gnieźnieńskiej. 10 października 1926 r.
 2. Przemówienie do przedstawicieli władz na dworcu poznańskim w dniu ingresu w Poznaniu. 17 października 1926 r.
 3. Przemówienie podczas ingresu do katedry w Poznaniu. 17 września 1926 r.
 4. Kryzys duszy polskiej. Przemówienie na VII Zjeździe Katolickim w Poznaniu. 6 listopada 1926 r.
 5. Komunikat Polskiej Agencji Telegraficznej w sprawie deklaracji episkopatu złożonej rządowi RP przez ks. Prymasa A. Hlonda. 1926 r.
 6. List do ks. prałata Wł. Ostrowskiego – proboszcza w Harbinie. Poznań, dnia 27 października 1926 r.
 7. Wywiad „Gazety Warszawskiej” z ks. Prymasem Polski. Warszawa  –  listopad 1926 r.
 8. Wywiad u ks. prymasa. Warszawa, dnia 2 listopada 1926 r.
 9. V „Tydzień Akademika”. Odezwa do społeczeństwa  wielkopolskiego. 1926 r.
 10. Przemówienie ks. Prymasa z okazji poświecenia i odsłonięcia płaskorzeźby patrona pułku. 14 listopada 1926 r.
 11. List do Sekretarza generalnego p. Gałdyńskiego w sprawie honorowego członkostwa Polskiej Ligi  Przeciwalkoholowej. Poznań, dnia 16 listopada l926 r.
 12. Przemówienie wygłoszone do nowicjuszów salezjańskich w Czerwińsku nad Wisłą. 25 listopada 1926 r.
 13. Myśli noworoczne Prymasa Polski. Styczeń 1927 r.
 14. Do Polskich Harcerzy. 1927 r.
 15. Oświadczenie  w sprawie Akcji  Katolickiej. Poznań, dnia 11 lutego 1927 r.
 16. Przemówienie podczas powitania p. Prezydenta RP Ignacego Mościckiego w archikatedrze poznańskiej. Poznań, dnia 17 lutego 1927 r. (streszczenie)
 17. Z przemówienia w Szkole Oficerskiej w Bydgoszczy. 5 marca 1927 r.
 18. Z przemówienia w farze bydgoskiej. 5 marca 1927 r.
 19. Wskazówki Prymasa Polski w sprawie YMCA. Poznań, dnia 7 marca 1927 r.
 20. Zarządzenie w sprawie „Opieka nad Emigrantami”. Poznań, dnia marca 1927 r.
 21. Katolicyzm jest główna siłą moralnej i gospodarczej odnowy Europy po wojnie światowej.  Kilka myśli o katolicyzmie w Polsce. Poznań, dnia 12 kwietnia 1927 r.
 22. Przemówienie do młodych Polek. Poznań, dnia 5 czerwca 1927 r.
 23. List do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej prof. Ignacego Mościckiego z okazji nominacji kardynalskiej. Poznań, dnia 7 czerwca 1927 r.
 24. Rozporządzenie dotyczące utworzenia Katolickiej Szkoły Społecznej w Poznaniu. Poznań, dnia 13 czerwca 1927 r. L.dz. 1146/27 Pr
 25. List do komitetu VIII Zjazdu Katolickiego i Pierwszego Kongresu Eucharystycznego w Inowrocławiu. Poznań 15 czerwca 1927 r.
 26. List do matki Marii Hlond. Poznań, dnia 20 czerwca 1927 r.
 27. List do przełożonego generalnego Towarzystwa Salezjańskiego Filipa Rinaldi z okazji jego złotego jubileuszu kapłaństwa oraz uroczystości ku czci Ks. Bosko po ogłoszeniu dekretu o heroiczności jego cnot w Turynie na Valdocco. Poznań, dnia 24 czerwca 1927 r. (tłumaczenie z j. wł.)
 28. Przemówienie inauguracyjne na otwarcie VIII Zjazdu Katolickiego i I Kongresu Eucharystycznego w Inowrocławiu. 25 czerwca 1927 r.
 29. Odpowiedź Kardynała Prymasa na depeszę konsula Ptaszyckiego z Piły. 1927 r.
 30. Przemówienie na Zamku Warszawskim z okazji otrzymania biretu kardynalskiego z rąk prof. Ignacego Mościckiego, Prezydenta RP. 29 czerwca 1927 r.
 31. List do prezydium VII Międzynarodowego Kongresu Studentów Katolików  „Pax Romana”. 1927 r.
 32. Przemówienie wygłoszone po otrzymaniu purpury kardynalskiej z balkonu Pałacu prymasowskiego w Gnieźnie. 12 sierpnia 1927 r.
 33. Odezwa w sprawie sprowadzenia zwłok śp. ks. kard. Mieczysława Ledóchowskiego. Poznań, dnia 5 września 1927 r.
 34. Przedmowa do Jednodniówki ku uczczeniu Międzynarodowego Akademickiego Kongresu Misyjnego w Poznaniu w dniach  28.IX. – 2.X.1927 r.. Poznań, dnia 10 września 1927 r.
 35. Przemówienie na rozpoczęcie Kursu Duszpasterskiego w Poznaniu. 14 września 1927 r.
 36. Wywiad „The Universe” z Kardynałem Prymasem Hlondem. 1927 r.
 37. Przemówienie inauguracyjne na Międzynarodowym Akademickim Kongresie Misyjnym. Poznań, dnia 28 września 1927 r. (tłumaczenie z fr.)
 38. Remo Renato Pelitto  „Rozmowa z Prymasem Polski”. (tł. z wł.). 1927 r.
 39. Do Centralnego Komitetu Polaków we Francji
 40. Odezwa na święto młodzieży z okazji święta św. Stanisława Kostki. Poznań, dnia 25 października 1927 r.
 41. Przemówienie na posiedzeniu sprawozdawczym Komitetu Międzynarodowego Kongresu Misyjnego. Poznań, dnia 9 września 1927 r.
 42. Orędzie do katolickiej młodzieży polskiej z okazji uroczystości św. Stanisława Kostki. Poznań, dnia 13 listopada 1927 r.
 43. Do redakcji miesięcznika „Tęcza”. Poznań, dnia 5 grudnia 1927 r.
 44. O zadaniach Akcji Katolickiej. 1927 r.
 45. Na rozmowie z Kardynałem. Wywiad dziennikarzy mediolańskich w czasie pobytu Prymasa w Mediolanie 2.II.1928 r. /Tłumaczenie z języka włoskiego/
 46. Przedmowa. Przedmowa do książki Akcja Katolicka. Zbiór kazań. 1928 r. Poznań, dnia 4 marca 1928 r.
 47. Najwyższy książę Kościoła Europy Wschodniej. Wywiad Rene Kraus z Kardynałem arcybiskupem Polski (Berlin 4.III.1928). /Tłumaczenie z j. niemieckiego/
 48. Oświadczenie: W sprawie Akcji Katolickiej Poznań, dnia 5 marca 1928 r.
 49. List do Ks. Infułata Czesława Meysnera. Poznań, dnia 5 marca 1928 r. L.dz. 602/28 Pr
 50. Błogosławieństwo dla Krucjaty Eucharystycznej. Poznań, dnia 19 marca 1928 r.
 51. List do polskich biskupów w sprawie wychodźców. Poznań, dnia 10 kwietnia 1928 r.
 52. Nowe oświadczenie w sprawie YMCA. Poznań, dnia   kwietnia 1928 r.
 53. W sprawie aktu zadośćuczynienia na uroczystość Serca Jezusowego. Poznań, dnia 24 maja 1928 r.
 54. List do KAP z okazji Dziesiątej rocznicy przybycia Ks. Wizytatora Apostolskiego Achilesa Ratti do Polski.Poznań, dnia 26 maja 1928 r.
 55. Z przemówienia na Zlocie Katolickiej Młodzieży Polskiej. Poznań, dnia 27 maja 1928 r.
 56. Przemówienie inauguracyjne podczas otwarcia Kongresu Eucharystycznego we Lwowie. Lwów 15 czerwca 1928 r.
 57. Z przemówienia na koronacji Matki Boskiej na Świętej Górze w Gostyniu. 20 czerwca 1928 r.
 58. Monsignor Ratii w Polsce. 1928 r.
 59. List do Ks. Arcybiskupa A.J. Nowowiejskiego w sprawie duszpasterzy dla emigracji polskiej. Poznań, dnia 14 września 1928 r.
 60. „Problem odrodzenia religijnego kraju należy sprowadzić w pierwszym rzędzie do zagadnienia kleru …” Streszczenie koreferatu na Konferencji Episkopatu Polski w Gnieźnie, 16 IX 1928 r.
 61. Z przemówienia na poświęceniu kamienia węgielnego pod kościół pw.  św. Jana Vianney na Sołaczu w Poznaniu. Wrzesień 1928 r.
 62. Prymas Hlond o zagadnieniach religijnych w Polsce. 1928 r.
 63. List do Sekretarza Generalnego Polskiego Związku Księży Abstynentów ks. Gałdyńskiego. Poznań, dnia 1 października 1928 r. L.dz. 3426/28 Pr
 64. Odezwa w sprawie Święta Młodzieży. Poznań, dnia  października 1928 r.
 65. Przemówienie Kard. A. Hlonda wygłoszone w Wiedniu w Zakładzie Salezjańskim 12 grudnia 1928 r. /Streszczenie z języka niemieckiego/
 66. Odezwa do duchowieństwa i wiernych: Jubileusz Kapłański Ojca św. Piusa XI. Poznań, dnia 1 stycznia 1929 r. L.dz. 19/29 Pr
 67. Okólnik w sprawie  małżeńskiej. Poznań, dnia 15 lutego 1929 r.
 68. List do Związku Księży Misjonarzy „Dobrego Pasterza” na ręce ks. W. Kolasińskiego, Dyrektora Związku.Poznań, dnia 1 marca 1929 r.
 69. Na 70-lecie „Dziennika Poznańskiego”. Poznań, dnia 15 maja 1929 r.
 70. Z przemówienia ku czci ks. Jana Bosko z okazji poświęcenia pomnika. Aleksandrów Kujawski, dnia 29 maja 1929 r.
 71. List gratulacyjny do ks. prof. Noryśkiewicza z okazji Kursu Katechetycznego w Poznaniu. Poznań, dnia 20 czerwca 1929 r.
 72. Przemówienie do katolików czeskich w Pradze z okazji uroczystości jubileuszowych ku czci św. Wacława. Praga, dnia 4 lipca 1929 r. (Streszczenie)
 73. Przemówienie do katolików czeskich w Pradze z okazji uroczystości jubileuszowych ku czci św. Wacława. Praga, dnia 4 lipca 1929 r. (Streszczenie. Cz. 2)
 74. Z przemówienia na akademii ku czci ks. Bosko z okazji beatyfikacji. Poznań, dnia 1 czerwca 1929 r.
 75. Z przemówienia na Zjeździe Polaków z Zagranicy. Warszawa, dnia   sierpnia 1929 r.
 76. Przemówienie do delegacji Czeskiej Młodzieży Katolickiej „Orzeł”, która przybyła z Lublina do Poznania na Polską Wystawę Krajową. Pałac Prymasowski w Poznaniu, sierpień 1929 r.
 77. Przemówienie  na Ogólnopolskim Zjeździe Katolickich Związków Polek. Poznań, dnia 5 września 1929 r.
 78. Na jubileusz dziesięciolecia czasopisma sodalicji mariańskich „Pod Znakiem Maryi”. Poznań, dnia 8 września 1929 r.
 79. Przemówienia do Młodzieży. Warszawa, dnia 8 września 1929 r.(Wg KAP)
 80. O położeniu i zadaniach Kościoła w Polsce. Przemówienie wygłoszone na X Zjeździe Katolickim w Poznaniu. Poznań, dnia 8 września 1929 r.
 81. Przemówienie na otwarcie Kongresu Muzyki Kościelnej. Poznań, dnia 10 września 1929 r. (Streszczenie)
 82. Do Redakcji „Muzyki Kościelnej” z okazji Kongresu Muzycznego w Poznaniu. Poznań, dnia 10 września 1929 r.
 83. Rozporządzenie: W sprawie rekolekcji kapłanów. Poznań, dnia 24 września 1929 r.
 84. Do duchowieństwa i wiernych w sprawie Katolickiej Akcji Dobroczynnej. Poznań, dnia 25 września 1929 r.
 85. W sprawie Święta Młodzieży Katolickiej. Poznań, dnia 25 września 1929 r.
 86. Błogosławieństwo dla Związku Polskich Towarzystw Szkolnych w Niemczech z siedzibą w Berlinie. Poznań, dnia 8 stycznia 1929 r.
 87. Do Jędrzeja Giertycha Harcmistrza Harcerstwa Polskiego. Poznań, dnia 8 października 1929 r.
 88. Do polskich harcerzy. Poznań, dnia 21 października 1929 r.
 89. Przemówienie o masonerii na zakończenie Dnia Katolickiego. Poznań, dnia 31 października 1929 r.
 90. Odezwa w sprawie stowarzyszenia „Opieka Polska nad Rodakami na Obczyźnie”. Poznań, dnia 14 listopada 1929 r.
 91. Przemówienie na Kongresie „Odrodzenie” w Warszawie. Warszawa, dnia 19 listopada 1929 r.
 92. W sprawie kolędy. Poznań, dnia 26 listopada 1929 r.
 93. W sprawie kolekt kościelnych. Poznań, dnia 25 grudnia 1929 r.
 94. Życzenia do polskiej pielgrzymki wyruszającej do Ziemi Świętej w  1929. Poznań w 1929 r.
 95. Na trzydziestolecie „Przewodnika Katolickiego”. Poznań, dnia 3 stycznia 1930 r.
 96. Do redakcji „Mysterium Christi”. Poznań 1930 r.
 97. Komentarz do listu Ojca św. Piusa XI w sprawie prześladowań religijnych w Rosji, skierowanego 2 02 1930 r. do Kard. Bazylego Pompilj, biskupa Velletri  i Wikariusza Generalnego w Rzymie. Poznań, dnia 12 lutego 1930 r.
 98. Słowo Wstępne. Słowo wstępne do książki: Akcja Katolicka wobec orzeczeń Stolicy Apostolskiej. Poznań, dnia 13 lutego 1930 r.
 99. W sprawie opieki religijno-moralnej nad wychodźstwem. Poznań 15 II 1930 r.
 100. Przemówienie na rozpoczęcie kursu Akcji Katolickiej w Poznaniu  19. 02. – 21.03.1930. (Streszczenie).Poznań, dnia 19 lutego 1930 r.
 101. Przemówienie o ruchu rekolekcyjnym. Streszczenie. Poznań, dnia 3 marca 1930 r.
 102. Odezwa w sprawie polskiej kaplicy w Loretto. Poznań, dnia 29 marca 1930 r.
 103. Słowo Wstępne. Poznań, dnia 24 maja 1930 r.
 104. Przemówienie na XXIV Zjeździe Delegowanych Katolickiego Związku Kobiet. Poznań, dnia 1 kwietnia 1930 r.
 105. Odezwa: W sprawie Krajowego Kongresu Eucharystycznego w Poznaniu. Poznań, dnia 8 czerwca 1930 r.
 106. Z przemówienia inauguracyjnego na I Krajowym Kongresie Eucharystycznym  w Poznaniu. Poznań, dnia 23 czerwca 1930 r.
 107. Odezwa: W sprawie święta młodzieży katolickiej. Poznań, dnia 25 września 1930 r.
 108. Przemówienie końcowe podczas akademii ku czci Chrystusa Króla w Poznaniu. Wersja druga. Poznań, dnia 26 października 1930 r.
 109. Przemówienie do delegacji młodzieży katolickiej z okazji składanych życzeń jubileuszowych 25-lecia kapłaństwa.  Poznań – pałac prymasowski, dnia 19 października 1930 r.
 110. Przemówienie na zakończenie VII Dnia Katolickiego w Poznaniu. Poznań, dnia 26 października 1930 r.
 111. Do Redaktora „Szkoły Chrystusowej”. Poznań, 23 XI 1930 r.
 112. List pasterski: W sprawie Akcji Katolickiej. Poznań, dnia 29 listopada 1930 r.
 113. Z przemówienia na akademii ku czci św. Stanisława Kostki. Poznań, dnia  1930 r.
 114. W sprawie Konferencji św. Wincentego a Paulo. Poznań, dnia 29 listopada 1930 r.
 115. Podziękowanie z okazji srebrnego jubileuszu kapłaństwa. Poznań, 29 IX 1930 r.
 116. Słowo wstępne. Poznań, dnia 20 stycznia 1931 r.
 117. Zarządzenie: Ochrona kobiet. Poznań, dnia 20 stycznia 1931 r.
 118. Słowo w sprawie Krucjaty Eucharystycznej. Do odezwy ks. Józefa Boka TJ, dyrektora Krucjaty Eucharystycznej w Polsce. Poznań, dnia 21 stycznia 1931 r.
 119. Do redakcji „Przewodnika Katolickiego” z podziękowaniem za pomoc dla Seminarium Zagranicznego.Poznań, dnia 27 stycznia 1931 r.
 120. Dzień Uniwersytetu Katolickiego Lubelskiego. Poznań, dnia 29 stycznia 1931 r.
 121. Orędzie w sprawie wizytacji kanonicznej miasta Poznania. Poznań, dnia 2 lutego 1931 r.
 122. Przemówienie na akademii papieskiej z okazji rocznicy koronacji papieża Piusa XI wygłoszone w auli Uniwersytetu Poznańskiego. Poznań, dnia 8 lutego 1931 r.
 123. List do Zarządu Związku Polek w Chicago. Poznań, dnia 25 lutego 1931 r.
 124. Z przemówienia na akademii jubileuszowej z okazji 40-lecia encykliki „Rerum Novarum”. Poznań, dnia 16 marca 1931 r.
 125. Streszczenie przemówienia wygłoszonego na otwarciu Zjazdu Teologicznego w Poznaniu. Poznań, dnia 8 kwietnia 1931 r.
 126. Przemówienie konkluzyjne na Kongresie Mariańskim w Krakowie z okazji 1500-lecia Soboru Efeskiego. Kraków, dnia 12 kwietnia 1931 r.
 127. Uwagi Episkopatu Polski w przedmiocie zmian Konstytucji. Warszawa, 21 kwietnia 1931 r.
 128. Rozporządzenie na uroczystość św. Piotra i Pawła. Poznań, dnia 1 czerwca 1931 r.
 129. Przemówienie podczas otwarcia Zjazdu Prezesów i Dyrektorów diecezjalnych Instytutów Akcji Katolickiej w Poznaniu. Poznań, dnia 11 czerwca 1931 r. (streszczenie)
 130. Przemówienie na zjeździe kuźniczanek w Poznaniu z okazji 100-letniej rocznicy urodzin generałowej Zamoyskiej i 50 lat istnienia jej dzieła. Poznań, dnia 14 czerwca 1931 r.
 131. „O przyszłość polskiej młodzieży” przemówienie końcowe na XI Zjeździe Katolickim w Zbąszyniu. Zbąszyń, dnia 21 czerwca 1931 r.
 132. Przemówienie na zakończenie „Dnia rekolekcyjnego” w Trzebini. Trzebinia, dnia 30 sierpnia 1931 r.
 133. Odezwa: W sprawie Dnia Katolickiego. Poznań, dnia 5 września 1931 r.
 134. Odezwa: W sprawie przesilenia gospodarczego. Poznań, dnia 24 września 1931 r.
 135. Odezwa: W sprawie „Święta młodzieży katolickiej”. Poznań, dnia  24 października 1931 r.
 136. List Prymasa Polski do rodaków na obczyźnie z okazji Bożego Narodzenia. Poznań, dnia 31 października 1931 r.
 137. Zarządzenie w sprawie projektu ustawy o małżeństwie. Komentarz do listu pasterskiego biskupów polskich z dnia 10 listopada 1931. Poznań, dnia 13 listopada 1931 r.
 138. Odezwa do duchowieństwa archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej, Poznań 21 XI 1931 r.
 139. List do Ignacego Paderewskiego w sprawie zorganizowania duszpasterstwa emigracyjnego. Poznań, dnia 30 listopada 1931 r.
 140. Dekret w sprawie erekcji  Seminarium Zagranicznego dla polskich wychodźców. Poznań, dnia 8 grudnia 1931 r.
 141. W sprawie dziesięciolecia rządów papieża Piusa XI. Poznań 28.12.1931 r.
 142. Do nauczycielstwa szkół powszechnych, wydziałowych i średnich w obrębie archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej. Poznań, dnia l stycznia 1932 r.
 143. Do redakcji miesięcznika „Cześć Maryi”. Poznań, dnia 2 stycznia 1932 r.
 144. W sprawie bractw wstrzemięźliwości i tygodnia propagandy trzeźwości.  Poznań, dnia 5 stycznia 1932 r.
 145. Ustanowienie Sekretariatu Rekolekcyjnego. Poznań, dnia 15 stycznia 1932 r.
 146. Kardynał Hlond o Niemcach, Polsce i Europie. 1932 r.
 147. Przemówienie na akademii papieskiej wygłoszone z okazji 10-lecia koronacji Ojca św. Piusa XI w auli Uniwersytetu Poznańskiego. Poznań, dnia 8 lutego 1932 r.
 148. List Episkopatu Polskiego do posłów katolickich w sprawia uchwał państwowych dotyczących wychowania młodzieży.  Warszawa, dnia 16 lutego 1932 r.
 149. List do posłów w sprawie szkoły katolickiej. 1932 r.
 150. Wywiad redakcji IKC z Kard. A. Hlondem w sprawie Seminarium Zagranicznego. III 1932 r.
 151. List pasterski: „O zadaniach katolicyzmu wobec walki z Bogiem”. Poznań, Środa Popielcowa 1932 r.
 152. List pasterski „O chrześcijańskie zasady życia państwowego”. 23 kwietnia 1932 r.
 153. List do Archidiecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej w sprawie świętości katolickiego małżeństwa. Poznań, dnia  29 kwietnia 1932 r.
 154. Orędzie w sprawie modlitwy i pokuty, zarządzonej przez Ojca św. Piusa XI encykliką „Pobudzeni miłością Chrystusową”. Poznań, dnia 24 maja 1932 r.
 155. Wzruszający akt wdzięczności i przywiązania Ks. Prymasa do Mysłowic. Reportaż z uroczystości przekazania portretu Kard. A. Hlonda Radzie Miejskiej m. Mysłowic 9.06.1932 r.
 156. „O charakterze polskim”. Z wywiadu udzielonego „Die Zeit”.Lipiec 1932 r.
 157. W sprawie Dnia Katolickiego. Poznań, dnia 24 sierpnia 1932 r.
 158. W sprawie „Dnia Opieki Polskiej nad Rodakami na Obczyźnie”. Poznań, dnia 22 września 1932 r.
 159. List na Zjazd Katolickich Kobiet Pracujących w Kicinie. Poznań, dnia 25 września 1932 r.
 160. W sprawie nabożeństw z okazji poświecenia Pomnika Najświętszego Serca Jezusowego w Poznaniu. Krynica, dnia 7 października 1932 r.
 161. Odezwa w sprawie święta młodzieży. Krynica, w rocznicę zwycięstwa pod Chocimem dnia 10 października 1932 r.
 162. W sprawie jałmużny za dusze zmarłych. Krynica, dnia 12 października 1932 r.
 163. Przemówienie do nowicjuszów Towarzystwa Chrystusowego w Potulicach 22 X 1932 r.
 164. Odezwa w sprawie ubogich. Poznań dnia 29 października 1932 r.
 165. Przemówienie wygłoszone podczas odsłonięcia Pomnika Wdzięczności w Poznaniu. Poznań, dnia 30 października 1932 r. (streszczenie)
 166. Przedmowa do polskiego Mszału benedyktyńskiego. Poznań, 25 XI 1932 r.
 167. Słowo wstępne do broszury „Liga Obrony Powietrznej Polski”. Poznań, 5 VII 1932 r.
 168. W sprawie misji parafialnych. Poznań , dnia 17 grudnia 1932 r.
 169. W sprawie uroczystości papieskiej w 1933 roku. Poznań, dnia 27 grudnia 1932 r.
 170. Odezwa w sprawie budowy Seminarium Zagranicznego w Poznaniu. 1932 r.
 171. Przemówienie wygłoszone na akademii ku czci św. Rodziny w sali kina „Słońce”. Poznań, dnia 8 stycznia 1933 r.
 172. List pasterski: „O życiu parafialnym”. Poznań, dnia 1 marca 1933 r.
 173. Odezwa: „Ratujmy Bazylikę Wileńską”. Poznań, dnia 28 marca 1933 r.
 174. Wywiad dla KAP o pobycie w Rzymie w Roku Jubileuszowym. Rzym, dnia 15 maja 1933 r.
 175. W Złotej księdze pp. Stefanostwa Świeżawskich. Z okazji ślubu. Poznań, l VII 1933 r.
 176. Orędzie do Słowaków z okazji 1100-lecia założenia w Nitrze pierwszej świątyni chrześcijańskiej. Poznań, dnia 3 sierpnia 1933 r.
 177. Hasło Triumfów. Poznań, dnia 5 sierpnia 1933 r.
 178. Z wywiadu udzielonego redaktorowi „Slovak” w Nitrze, 14 VIII 1933 r.
 179. Słowo wstępne do publikacji: Johann Sobieski Otto Forst-Battaglia. Poznań, dnia 24 sierpnia 1933 r. (Tłumaczenie)
 180. Zarządzenie w sprawie obchodów rocznicy Odsieczy Wiednia. Poznań, dnia 24 sierpnia 1933 r.
 181. Odezwa do Wiednia z okazji 250-lecia odsieczy wiedeńskiej. Poznań, dnia 26 sierpnia 1933 r.
 182. Wywiad dr Alfreda Fuchsa z kard. …  o przyjaźni czesko-polskiej. 1933 r.
 183. Przemówienie na uroczystościach wiedeńskich. Wiedeń, dnia 12 września 1933 r. (tłumaczenie)
 184. Przemówienie na uroczystej akademii z okazji 250-łecia odsieczy wiedeńskiej w sali Filharmonii w Wiedniu.Wiedeń, dnia 15 września 1933 r.
 185. List gratulacyjny do Zofii Trzcińskiej-Kamińskiej. Poznań, dnia 14 września 1933 r.
 186. W sprawie X Dnia Katolickiego. Poznań, dnia 26 września 1933 r.
 187. Rozporządzenie: W sprawie „Dnia Ubogich”. Poznań, dnia 16 października 1933 r.
 188. Odezwa: W sprawie „Święta młodzieży”. Poznań, dnia 16 października 1933 r.
 189. Odezwa: W sprawie „Dnia Opieki Polskiej” nad rodakami na obczyźnie. Poznań, dnia 16 października 1933 r.
 190. Z przemówienia na stulecie istnienia Konferencji św. Wincentego a Paulo z okazji Dnia Ubogich w Poznaniu. Poznań, dnia 3 grudnia 1933 r.
 191. Na pięćdziesięciolecie „Przeglądu Powszechnego”. Poznań, dnia 8 grudnia 1933 r.
 192. Przemówienie Wigilijne. Poznań, Pałac Prymasowski dnia 23 grudnia 1933 r.
 193. Rozporządzenie: Uroczystość Papieska w roku 1934. Poznań, dnia 2 stycznia 1934 r. L.dz. 76/34 Pr
 194. Przemówienie na akademii ku czci św. Rodziny. Poznań, dnia 7 stycznia 1934 r.
 195. Instrukcja: W sprawie chórów kościelnych. Poznań, dnia 9 marca 1934 r. L.dz. 973/Pr
 196. Przedmowa do Zbioru Ustaw archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej pod red. ks. dr St. Brossa. Poznań, dnia 11 marca 1934 r. L.dz. 1000/34 Pr
 197. Przedmowa do książki: Św. Jan Bosko. Poznań, dnia 12 marca 1934 r. L.dz. 1010/34
 198. List pasterski: W sprawie Jubileuszu Odkupienia. Poznań 1933 r.
 199. Wywiad: O politykę pokoju i zrozumienia. Wywiad Jego Eminencji kardynała Hlonda, prymasa Polski, arcybiskupa gnieźnieńsko-poznańskiego, udzielony Ottonowi Forst-Battaglia, współpracownikowi tygodnika francuskiego SEPT nr 3 z dnia 24 marca 1934 r. (Tłumaczenie z francuskiego)
 200. Do redakcji dwutygodnika praskiego „Przechled” organu Ligi Katolickiej im. św. Wacława w Czechosłowacji. 1934 r.
 201. „Niemcy a Polska”. Prymas Polski wierzy w niemiecko-polskie porozumienie. /tłumaczenie wywiadu z j. niemieckiego/. 6 kwietnia 1934 r.
 202. Idea świętego Wojciecha jako podstawa przyjaźni czesko-polskiej. Poznań, w uroczystość św. Wojciecha 1934 r.. L.dz. ad 601/34 Pr.  (tł. z j. czeskiego)
 203. Z przemówienia kard. A. Hlonda, wygłoszonego do polskiej emigracji w Paryżu na nabożeństwie w bazylice Serca Jezusowego na Montmartre. Paryż, dnia 4 czerwca 1934 r. /tłumaczenie fragmentu- tekstu francuskiego/
 204. Z przemówienia wygłoszonego w Bazylice Montmartre w Paryżu do polskich emigrantów. Paryż, dnia 3 czerwca 1934 r. (streszczenie)
 205. Wywiad z współpracownikiem dziennika Echo de Paris. Czerwiec 1934 r.
 206. Wywiad: Prymas Polski potwierdza przyjaźń francusko-polską. (Tł. z franc.). 1934 r.
 207. Enuncjacja na temat polskiej prasy katolickiej. Paryż, redakcja „La Croix, dnia 4 czerwca 1934 r.
 208. Z przemówień w Ars i w Loire podczas spotkań z emigracją polską we Francji. 1934 r.
 209. Wywiad: „O duchowych zadaniach Polski i Francji”. Paryż, dnia 5 czerwca 1934 r.
 210. Oświadczenie dla agencji Hawasa. 1934 r.
 211. Prymas Polski w Paryżu (tłumaczenie z języka francuskiego). 1934 r.
 212. Przemówienie. „Polska i Francja”. Lilie, kościół pw. Św. Maurycego w dniu 10 czerwca 1934 r. (tłumaczenie z j. francuskiego).
 213. Błogosławieństwo dla emigrantów polskich we Francji. 1934 r.
 214. Do Ksieni Panien Norbertanek w Krakowie w sprawie kanonizacji bł. Bronisławy. Poznań, dnia 14 czerwca 1934 r.
 215. List do ks. Abpa Juliana Nowowiejskiego. Poznań, dnia 22 czerwca 1934 r.
 216. Z przemówienia podczas obrad Rady Naczelnej Zjednoczenia Młodzieży Polskiej. Poznań, dnia 3 lipca 1934 r.
 217. Przemówienie podczas otwarcia II Zjazdu Polaków z Zagranicy. Warszawa, dnia 6 sierpnia 1934 r.
 218. Pozdrowienie Kardynała Prymasa Polski. Poznań, dnia 12 sierpnia 1934 r. (tł. z j. hiszp.)
 219. Przemówienie wstępne podczas otwarcia Międzynarodowego Kongresu Tomistycznego w Poznaniu. Poznań, dnia 28 sierpnia 1934 r. (tł. z j. łac.)
 220. Przemówienie inauguracyjne podczas otwarcia Międzynarodowego Kongresu Tomistycznego. Poznań, dnia 28 sierpnia 1934 r.
 221. Przemówienie na zakończenie Międzynarodowego Kongresu Tomistycznego. Poznań, dnia 30 sierpnia 1934 r. (streszczenie)
 222. Przemówienie na zakończenie Zjazdu Polaków Zagranicą. Poznań, Pałac Prymasowski, w sierpniu 1934 r.
 223. Z wywiadu dla „L´Echo de Varsovie” na temat Kongresu Filozofii Tomistycznej. Paryż, dnia 8 września 1934 r. (tł. z j. fr.)
 224. Rozporządzenie: W sprawie święta Akcji Katolickiej. Poznań, dnia 12 września 1934 r.
 225. List do ks. prał. Józefa Prądzyńskiego i prof. Pawła Gankowskiego. Poznań, dnia 18 września 1934 r. L.dz. 3219/34 Pr
 226. Odezwa na „Dzień Opieki Polskiej nad rodakami na obczyźnie”. Na równiku, dnia 1 października 1934 r.
 227. Kardynał Hlond pozdrawia Argentynę za pośrednictwem dziennika La Nacion w drodze do Buenos Aires. 1934 r.
 228. Przemówienie na Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym w Buenos Aires w Argentynie. Park Palermo, dnia 11 X 1934 r. (tł. z j. hiszp.)
 229. Przemówienie podczas obrad sekcji polskiej z okazji Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego w Buenos Aires. Sala Kolegium Matki Bożej z Guadelupe, dnia 11 października 1934 r.
 230. Przemówienie w kościele pw. św. Józefa w Rio de Janeiro. 22 X 1934 r.
 231. kard. August Hlond o Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym w Buenos Aires. Rzym, listopad 1934 r.
 232. List do Ks. Prałata dr A Kłowo, rektora Seminarium Polskiego w Orchard Lake Mich [USA]. Poznań, dnia 28 listopada 1934 r.. L.dz. 3675/34 Pr.
 233. List nuncjusza apostolskiego w Polsce abp Franciszka Marmaggi do Kard. A. Hlonda w sprawie zbiórki na rzecz misji wraz z rozporządzeniem Prymasa. Warszawa, dnia l grudnia 1934 r. Nr 12977
 234. Przemówienie wigilijne. Poznań, Pałac Prymasowski w dniu 24 grudnia 1934 r.
 235. Ksiądz Bosko w życiu Kościoła. Z okazji kanonizacji Jana Bosko w Rzymie l IV 1934. Poznań, w 1934 r.
 236. Rozporządzenie w sprawie Dorocznych Obchodów Papieskich. Poznań, dnia 6 stycznia 1935 r.. L.dz. 402/35 Pr.
 237. Przemówienie wygłoszone podczas akademii ku czci św. Rodziny. Poznań, dnia 15 stycznia 1935 r.
 238. Przemówienie w Redakcji „Przewodnika Katolickiego” z okazji Jubileuszu 40-lecia jego istnienia. Poznań, dnia 17 stycznia 1935 r.
 239. Przemówienie do nowicjuszów Towarzystwa Chrystusowego w Potulicach w styczniu 1935 r.
 240. Przemówienie wygłoszone podczas Akademii Papieskiej. Poznań, dnia    lutego 1935 r. (streszczenie)
 241. Słowo Wstępne: „Przemiany społeczne”. Poznań, dnia 2 lutego 1935 r.
 242. Rozporządzenie: W sprawie nazwy „katolicki”. Poznań, dnia 21 lutego 1935 r.
 243. Odezwa: W sprawie zakończenia Jubileuszu Odkupienia. Poznań, dnia 24 lutego 1935 r.
 244. Rozporządzenie: W sprawie zabaw tanecznych na rzecz katolickich organizacji dobroczynnych. Poznań, dnia 26 lutego 1935 r.
 245. List pasterski: ” Z życia Kościoła Chrystusowego”. Poznań, dnia 12 marca 1935 r.
 246. Odezwa: W sprawie zakończenia Jubileuszu Odkupienia w bazylice gnieźnieńskiej. Poznań, dnia 14 kwietnia 1935 r.
 247. Odezwa: W sprawie Zjazdu Katolickiego w Borku. Rościnno, dnia 9 czerwca 1935 r.
 248. Przemówienie radiowe z okazji Zjazdu Katolickiego w Pradze. 27 VI 1935 r.
 249. List do dra Alfreda Fuchsa, redaktora „Lidove Listy” z okazji Zjazdu Katolickiego w Pradze. Poznań, dnia 19 czerwca 1935 r.
 250. Oświadczenie wobec przedstawicieli prasy w związku z udziałem w Kongresie Eucharystycznym w Lublanie. Czerwiec 1935 r.
 251. Przemówienie inauguracyjne podczas otwarcia Kongresu Eucharystycznego w Lublanie. Dnia 29 czerwca 1935 r.
 252. Przemówienie na zakończenie Kongresu Eucharystycznego w Lublanie. Dnia 30 czerwca 1935 r.
 253. Akt ofiarowania Wielkopolskiej Akcji Katolickiej w opiekę Maryi, Królowej Apostołów podczas Zjazdu Katolickiego w Borku. 6 – 7 lipca 1935 r.
 254. Wywiad: O społecznych ideałach katolickich. 1935 r.
 255. List do ks. prał. Dra Antoniego Kłowo Rektora Seminarium Polskiego w Orchard Lake (USA). Poznań, dnia 12 lipca 1935 r.
 256. Przemówienie wygłoszone podczas otwarcia I Studium Katolickiego o rodzinie. Poznań, aula Uniwersytetu Poznańskiego dnia 2 września 1935 r.
 257. Przemówienie podczas zakończenia I Studium Katolickiego o Rodzinie. Poznań, dnia 6 września 1935 r.
 258. Odezwa: Na „Dzień Opieki Polskiej nad rodakami na obczyźnie”. Poznań, dnia 8 września 1935 r.
 259. Wstęp: Rozporządzenie o zarządzie majątkiem kościelnym. Poznań, dnia 23 września 1935 r.
 260. Zarządzenie: W sprawie obchodów święta Chrystusa Króla. Poznań, dnia 4 października 1935 r.
 261. Zarządzenie: W sprawie dorocznych obchodów patronalnego święta katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej. Poznań, dnia 7 października 1935.r. dz. 3810/35 Pr.
 262. List pasterski: O Kościelnych sprawach majątkowych. Poznań, dnia 10 października 1935 r.
 263. List do Prezydentki Rady Wyższej Stow. Pań Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo. 1935 r.
 264. List do senatora dr Jeszkego z podziękowaniem za wizytę senatorów i posłów zachodnich województw. 1935 r.
 265. Orędzie do Polaków w Australii. 1935 r.
 266. Odezwa: W sprawie „Tygodnia Miłosierdzia”. Poznań, dnia 24 listopada 1935 r.
 267. Przemówienie wygłoszone podczas Zjazdu Katolickiego Związku Młodzieży Męskiej i Katolickiego Związku Młodzieży Żeńskiej. Poznań, dnia 11 grudnia 1935 r.
 268. Adolf Kard. Bertram. Charyzmaty duszy i pracy kapłańskiej. Poznań 1935
 269. Przemówienie Wigilijne. Poznań, Pałac Prymasowski w dniu 24 XII 1935 r.
 270. Życzenia dla polskiej emigracji, Poznań 24 XII 1935 r.
 271. Przemówienie podczas akademii ku czci św. Rodziny. Poznań, Aula Uniwersytetu Poznańskiego dnia 6 stycznia 1936 r.
 272. Z listu do Polaków Charbinie, Poznań 23 I 1936 r.
 273. Przemówienie radiowe z okazji „Tygodnia pomocy dla bezrobotnych”. Poznań, dnia 15 lutego 1936 r.
 274. List pasterski: „O Katolickie zasady moralne”. Poznań, dnia 29 lutego 1936 r.
 275. Z przemówienia na Zjeździe Katolickim Mężów. Poznań, dnia 14 marca 1936 r.
 276. Przemówienie podczas Zjazdu Asystentów Kościelnych Akcji Katolickiej archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej. Poznań, Sala Wielka św. Marcina w dniu 17 marca 1936 r. (streszczenie)
 277. Modlitwa do świętego Wojciecha. Rościnno, 21 IV 1936 r.
 278. List do dyrektora Drukarki i Księgarni św. Wojciecha w Poznaniu, Franciszka Ksawerego Ziołkowskiego.Rościnno, dnia 25 kwietnia 1936 r.
 279. Przemówienie podczas XIX Zjazdu Delegowanych KSMM. Poznań, dnia 17 maja 1936 r.
 280. List do uczestników Jubileuszu Dziesięciolecia Związku Polskich Towarzystw Kobiecych we Francji. Paryż, dnia 7 czerwca 1936 r.
 281. Słowo wstępne do pamiętnika Krajowego Kongresu Eucharystycznego w Lublanie w 1935 roku. Z prymasowskiego Gniezna, 21 VI 1936 r.
 282. Przemówienie podczas zakończenie uroczystości gnieźnieńskich. Gniezno, dnia 26 czerwca 1936 r.
 283. Przemówienie podczas otwarcie XVI Zjazdu Katolickiego w Bydgoszczy. 28 czerwca 1936 r.
 284. Przemówienie podczas zakończenia Zjazdu Katolickiego w Bydgoszczy. Dnia 29 czerwca 1936 r.
 285. Odezwa: W sprawie modlitw na intencję Synodu Plenarnego. Poznań, dnia 31 lipca 1936 r.
 286. Przemówienie podczas przywitania Legata Papieskiego ks. Kard. Franciszka Marmaggiego na Synodzie Plenarnym. Częstochowa, Jasna Góra dnia 24 sierpnia 1936 r. (tł. z j. łac.)
 287. Przemówienie podczas zakończenie II Studium Katolickiego w Wilnie. Dnia 1 września 1936 r.
 288. Zarządzenie: Tydzień Miłosierdzia. Poznań, dnia 1 września 1936 r. L.dz 3177/36 Pr.
 289. Przemówienie podczas Kongresu Katolików Belgijskich. Malines, dnia 12 września 1936 r. (tł. z j. fr.)
 290. List szyfrowy posła RP w Brukseli T. Jackowskiego do Ministerstwa Spraw Zagranicznych o audiencji Kard. A. Hlonda u króla Belgów Leopolda. Bruksela, dnia 16 września 1936 r.
 291. Przemówienie podczas IV Kongresu Muzyki Kościelnej. Poznań, dnia 20 września 1936 r. (streszczenie)
 292. Przemówienie do pielgrzymki Katolickiego Związku Kobiet. Jasna Góra, dnia 26 września 1936 r. (transmitowane przez wszystkie rozgłośnie radiowe w Polsce)
 293. Przemówienie radiowe na rozpoczęcie Tygodnia Miłosierdzia. Poznań, dnia 3 października 1936 r.
 294. Przemówienie z okazji 10-lecia objęcia stolicy prymasowskiej.  Poznań, święto Chrystusa Króla 1936 r.
 295. Z listów do polskich wychodźców. 1936 r.
 296. Przemówienie radiowe na uroczystym posiedzeniu komitetu pomocy bezrobotnym. Poznań, sala posiedzeń Rady Miejskiej  dnia 4 listopada 1936 r.
 297. Mamy nowego Marszałka Polski. (na marginesie przemówienia Kard. A. Hlonda 10 listopada 1936 r. z okazji wręczenia buławy marszałkowskiej)
 298. Przemówienie z okazji wręczenia buławy marszałkowskiej gen. Edwardowi Rydz-Śmigłemu. Warszawa, Plac Zamkowy, dnia 10 listopada 1936 r.
 299. List do O. Bernarda od Matki Bożej, karmelita bosy, Redaktor Głosu Karmelu w  Krakowie. Poznań, dnia 20 listopada 1936 r.
 300. Przemówienie wigilijne. Poznań, Pałac Prymasowski dnia 24 grudnia 1936 r.
 301. List do redaktora Myśl Rekolekcyjna. Poznań, dnia 1 stycznia 1937 r.
 302. Jego Eminencja Kardynał Prymas Polski przemawia do nas. (tł.z fr.). 1937 r.
 303. O międzynarodowa politykę pokoju i zrozumienia. (tł z fr.). 1937 r.
 304. Zarządzenie w sprawie wykończenia organizacji AK i pogłębienia jej pracy w parafiach w roku 1937.  Poznań, dnia L.dz. 451/37 Pr.
 305. Wstęp do filmu Don Bosco. 1937 r.
 306. Rozporządzenie w sprawie modlitw za Ojca św. Piusa XI. Poznań, dnia 13 stycznia 1937 r.
 307. Przemówienie podczas otwarcie II Zjazdu Księży Asystentów Akcji Katolickiej Archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej. Poznań, Sala Domu Katolickiego dnia 2 marca 1937 r.
 308. Polskiemu wychodźstwu w Belgii i Francji na święta wielkanocne. Poznań, dnia 12 marca 1937 r.
 309. Przemówienie z okazji profesji zakonnej członków Towarzystwa Chrystusowego. Potulice, dnia 25 marca 1937 r.
 310. Przemówienie na uroczystości 50-lecia profesji zakonnej M. Urszuli Ledóchowskiej. Pniewy, dnia 15 kwietnia 1937 r.
 311. Przemówienie podczas akademii z okazji Zjazdu Powstańców Wielkopolskich. Poznań, Aula Uniwersytetu Poznańskiego dnia 18 kwietnia 1937 r.
 312. Słowo Wstępne. Poznań, dnia 26 kwietnia 1937 r.
 313. List do Br. Wincentego Starszego Zgromadzenia Braci Albertynów w Krakowie. Poznań, dnia 30 kwietnia 1937 r.
 314. Słowa do redaktora agencji „Wschód” z okazji uroczystości jubileuszowych ks. arcybiskupa J. Teodorowicza i koronacji Matki Boskiej w Stanisławowie. 30 maja 1937 r.
 315. Przemówienie podczas Zjazdu Związku KZMM i KZMŻ. Poznań, dnia 1 maja 1937 r.
 316. Odezwa w sprawie Międzynarodowego Kongresu Chrystusa Króla. Rzym, dnia 14 maja 1937 r.
 317. Przemówienie na XX Zjeździe Delegowanych KSMM. Poznań, dnia 22 maja 1937 r.
 318. Przemówienie podczas uroczystości jubileuszowej abp. Józefa Teodorowicza. Lwów, dnia 29 maja 1937 r.
 319. Przemówienie inauguracyjne na Międzynarodowym Kongresie Chrystusa Króla. Poznań, Aula Uniwersytetu Poznańskiego dnia 25 czerwca 1937 r.
 320. Dekret w sprawie erekcji Kaplicy Wieczystej Adoracji Najśw. Sakramentu w Kościele Kolegiackim w Poznaniu. Poznań, dnia 26 czerwca 1937 r.
 321. Przemówienie końcowe podczas Międzynarodowego Kongresu Chrystusa Króla. Poznań, dnia 29 czerwca 1937 r. (fragmenty)
 322. Przemówienie podczas manifestacji pod Pomnikiem Wdzięczności na Międzynarodowym Kongresie Chrystusa Króla. Poznań, Pomnik Wdzięczności dnia 29 czerwca 1937 r.
 323. Przemówienie na zakończenie Międzynarodowego Kongresu Chrystusa Króla. Poznań, dnia 29 czerwca 1937 r.
 324. Odezwa w sprawie I Międzynarodowego Katolickiego Kongresu Przeciwalkoholowego w Warszawie w r. 1937. Poznań, dnia 15 sierpnia 1937 r.
 325. Pochwała książki Powszechne przymierze kapłańskie przyjaciół Najświętszego Serca Jezusowego. Poznań, dnia 25 sierpnia 1937 r.
 326. Przemówienie podczas pielgrzymki Katolickiego Związku Mężów. Częstochowa, dnia 18 września 1937 r. (streszczenie)
 327. Przemówienie podczas pielgrzymki Katolickiego Związku Mężów. Częstochowa, dnia 18 września 1937 r. (streszczenie)
 328. Przemówienie podczas inauguracji I Międzynarodowego Kongresu Antyalkoholowego w Warszawie. Warszawa, dnia 11 września 1937 r.
 329. Odezwa w sprawie „Tygodnia Miłosierdzia”. Poznań, dnia 21 września 1937 r.
 330. Przemówienie radiowe na rozpoczęcie „Tygodnia Miłosierdzia”. Poznań, dnia 9 października 1937 r.
 331. Rozporządzenie o odczytaniu encykliki Piusa XI O Różańcu Świętym. Poznań, dnia 11 października 1937 r.
 332. List do organizatorów Kursu dla Sióstr Nazaretanek z Zagranicy w Warszawie. Poznań 1937 r.
 333. Wywiad: Międzynarodowy Kongres Chrystusa Króla w Poznaniu. Rzym, dnia 25 czerwca 1937 r. (tł. z języka włoskiego)
 334. Dekret dotyczący prac przygotowawczych do Synodu Diecezjalnego. Poznań, dnia 4 listopada 1937 r. L.dz. 4398/37 Pr.
 335. Statut Krucjaty Eucharystycznej Dzieci w Polsce przyjęty przez Biskupów na Konferencji Episkopatu dnia 15 grudnia 1937 r.
 336. Przemówienie radiowe: Gwiazdka dzieciom – pomoc zimowa bezrobotnym. Poznań, dnia 18 grudnia 1937 r.
 337. Wigilijne przemówienie radiowe. Poznań, dnia 24 grudnia 1937 r.
 338. Z Orędzia Episkopatu Polski w sprawie uchwał Pierwszego Polskiego Synodu Plenarnego. Warszawa, dnia l stycznia 1938 r.
 339. Przemówienie podczas rozpoczęcia II Kongresu Misyjnego Duchowieństwa. Poznań, Złota Kaplica Katedry dnia 12 stycznia 1938 r.
 340. Oświadczenie na temat polskiej polityki zagranicznej. Wiedeń, Raichspost luty 1938 r.
 341. Odezwa w sprawie kanonizacji bł. Andrzeja Boboli. Poznań, dnia 12 lutego 1938 r.
 342. Wywiad z redakcją budapesztańskiego Pester Lloyd. 1938 r.
 343. List do Adolfa hr. Bnińskiego prezesa Naczelnego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce. Poznań, dnia 6 marca 1938 r. L.dz. 799/38 Pr.
 344. Orędzie na Kongres Polaków w Berlinie.  1938 r.
 345. Odezwy w sprawie budowy kościoła akademickiego w Poznaniu, Poznań 24 IV 1938 i 28 V 1938 r.
 346. Przemówienie w bazylice gnieźnieńskiej z okazji odsłonięcia pomnika kardynała Edmunda Dalbora, l V 1938 r.
 347. List do uczestników Kongresu Salezjańskiego w Częstochowie. Poznań, dnia 5 maja 1938 r.
 348. Przemówienie na XXXIV Zjeździe Delegatów Katolickiego Związku Robotników Polskich. Poznań, dnia 14 maja 1938 r.
 349. Przemówienie na XXXIV Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym w Budapeszcie. Budapeszt, dnia 26 maja 1938 r. (tł. z fr)
 350. Z listu do O. Ignacego Posadzego, Przełożonego Generalnego Towarzystwa Chrystusowego dla Wychodźców. Rzym, 6 lipca 1938 r.
 351. Słowo Wstępne. Poznań, dnia 8 lipca 1938 r.
 352. Odezwa do młodzieży katolickiej w sprawie Pielgrzymki na Jasną Górę. Poznań, dnia 24 sierpnia 1938 r.
 353. Przemówienie do rolników Wielkopolskich. Jasna Góra 29 sierpnia 1938 r.
 354. Odezwa na Dzień opieki polskiej nad rodakami na obczyźnie. Poznań, dnia 4 września 1938 r.
 355. Przemówienie podczas akademii na Zlocie katolickiej Młodzieży Męskiej w Częstochowie. Jasna Góra, dnia 25 września 1938 r.
 356. Poznań, dnia 7 października 1938 r.
 357. Przemówienie radiowe na rozpoczęcie Tygodnia Miłosierdzia. Poznań, dnia 10 października 1938 r.
 358. Wskazania w sprawie nadchodzących wyborów do parlamentu. Rozmowa redaktora naczelnego Małego dziennika. 1938 r.
 359. List do Sióstr Nauczycielek ze Stanów Zjednoczonych biorących udział w III Kursie dla Nauczycielek z zagranicy w Warszawie. Poznań, dnia 18 października 1938 r. L.dz. 3230/38 Pr.
 360. Dekret o ustanowieniu Instytutu Wyższej Kultury Religijnej w Poznaniu. Poznań, dnia 20 października 1938 r. L.dz. 3286/38 Pr.
 361. List do abp Józefa Teodorowicza. 1938 r.
 362. Przemówienie z okazji poświęcenia nowych osad w Wielkopolsce. Nowa Wieś, dnia 25 października 1938 r.
 363. Odezwa na Tydzień Akademika. Poznań, dnia 26 października 1938 r.
 364. Życzenia dla księży polskich pracujących we Francji. Z okazji rekolekcyj kapłańskich w Clamart. Poznań, 10 XI 1938 r.
 365. List do Stanisława Miłaszewskiego Prezesa Zarządu Zjednoczenia Pisarzy Katolickich. Poznań, dnia 15 listopada 1938 r.
 366. Przemówienie radiowe na rozpoczęcie Akcji Pomocy Zimowej dla Bezrobotnych. Poznań, dnia 3 grudnia 1938 r.
 367. Polecenie czasopisma Teologia praktyczna. Poznań, dnia 27 grudnia 1938 r.
 368. Przemówienie wigilijne. Poznań, Pałac Prymasowski 24 grudnia 1938 r.
 369. List do studentów Towarzystwa Chrystusowego w Rzymie na ręce kl. Józefa Miękusa. 1939 r.
 370. List do Prezydium Konstytucyjnego Zjazdu Polaków we Francji. 1939 r.
 371. Przemówienie radiowe Wspomnienie o śp. Kardynale Aleksandrze Kakowskim. Poznań, dnia 3 stycznia 1939 r.
 372. Zarządzenie w związku ze śmiercią papieża Piusa XI. Poznań, dnia 10 lutego 1939 r.
 373. Przemówienie radiowe ku czci papieża Piusa XI. Poznań, dnia 11 lutego 1939 r.
 374. List do członków Towarzystwa Chrystusowego w Potulicach. 1939 r.
 375. W  sprawie wyboru nowego papieża Piusa XII. Poznań, marzec 1939 r.
 376. Przemówienie radiowe w przededniu koronacji papieża Piusa XII. Radio Watykańskie, dnia 11 marca 1939 r.
 377. List do Naczelnego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce. Poznań, dnia 4 kwietnia 1939 r.
 378. Odezwa biskupów do wiernych w przeddzień II wojny światowej. Warszawa, dnia 26 kwietnia 1939 r.
 379. Przemówienie w Katedrze kieleckiej. Kielce, dnia 14 maja 1939 r.
 380. Przemówienie podczas jubileuszu 20-lecia Związku Młodych Polek. Poznań, dnia 28 maja 1939 r.
 381. Kondolencje złożone O. Włodzimierzowi Ledóchowskiemu, Generałowi OO. Jezuitów, Poznań 30 V 1939 r.
 382. Do Matki Pii Leśniewskiej, kondolencja, Poznań 30 V 1939 r.
 383. Przemówienie podczas koronacji statuy Matki Bożej w Jazłowcu, 9 VII 1939 r.
 384. Depesza do papieża Piusa XII z okazji VI Międzynarodowego Kongresu Chrystusa Króla w Lublanie. Lipiec 1939 r.
 385. Odezwa w sprawie „Dnia Opieki” (niepublikowana), Poznań 26 VIII 1939 r.
 386. Przemówienie podczas otwarcia VI Międzynarodowego Kongresu Chrystusa Króla. Lublana, dnia 28 lipca 1939 r.
 387. Homilia podczas VI Międzynarodowego Kongresu Chrystusa Króla. Lublana, dnia 30 lipca 1939 r.

1939 – 1945 (Okres II Wojny Światowej)

 

 1. Le pape Pie XII au cardinal Hlond, archevêque de Gnesne et Posnanie. (Segreteria Lettere Latine 1939, minute); Vatican, 8 juillet 1939. Edit. A.A.S. 31 (1939) 390.
 2. Z Dziennika 1939 r.
 3. Telegram do Prezydenta RP prof. Ignacego Mościckiego. Poznań, dnia 2 września 1939 r.
 4. Telegram do Prezydenta RP Bolesława Wieniawy Długoszowskiego. Rzym, dnia 26 września 1939 r.
 5. Przemówienie radiowe Nie zginęłaś Polsko. Watykan, dnia 28 września 1939 r.
 6. Le primat de Pologne cardinal Hlond a Mgr Tardini. Rome, 1 octobre 1939 r. (A.E.S. 7269/39)
 7. Le Prèsident Raczkiewicz au cardinal Hlond. Paris, 1 octobre 1939 r.
 8. Do Władysława Raczkiewicza, Rzym 3 X 1939 r.
 9. Le Cardinal Hlond au Cardinal Maglione. Rome, 5 octobre 1939 r.
 10. Le primat de Pologne cardinal Hlond au pape Pie XII. Rome, 7 octobre 1939 r. (A.S.S. 1939 Card. 100, orig. autogr.)
 11. Do Władysława Sikorskiego, Rzym 12 października 1939 r.
 12. Do kard. Gonçalves Emmanuel Cerejeira, Rzym 20 października 1939 r.
 13. Le primat de Pologne cardinal Hlond au pape Pie XII. Rome, 30 octobre 1939 r. (A.E.S. 8244/39, orig. autogr.)
 14. Klęska Polski a Kościół. Rzym, dnia 21 listopada 1939 r.
 15. Przemówienie radiowe Polskie Zaduszki. Watykan, dnia 4 listopada 1939 r.
 16. Do polskich księży w Stanach Zjednoczonych. Rzym, 12 grudnia 1939 r.
 17. Le Card. Maglione au Card. Vatican, 15 decembre 1939 (A.E.S. 9151/39 minute)
 1. Życzenia wigilijne do Polaków w Rumunii. Rzym, dnia 17 grudnia 1939 r.
 2. Le primat de Pologne cardinal Hlond au cardinal Maglione. Rome, 21 décembre 1939 r. (A.E.S. 12/40, orig.)
 3. Wigilijne przemówienie radiowe. Watykan, dnia 24 grudnia 1939 r.
 4. Le primat de Pologne cardinal Hlond au pape Pie XII. Rome, 27 décembre 1939 r. (A.E.S. 9558/39, orig.)
 5. Wywiad: O wysiedleniu ludności polskiej dla gazety La Nation Belge. (t. z a.) 1939 r.
 6. Le cardinal Maglione au primat de Pologne cardinal Hlond. Vatican, 3 janvier 1940 r. (A.E.S. 12/40, minute)
 7. Le primat de Pologne cardinal Hlond au cardinal Maglione. Rome, 7 janvier 1940 r. (A.E.S. 93/40, orig.)
 8. Le primat de Pologne cardinal Hlond au cardinal Maglione. Rome, 8 janvier 1940 r. (A.E.S. 292/40, orig.)
 9. Le primat de Pologne cardinal Hlond au cardinal Maglione. Rome, 15 janvier 1940 r. (A.E.S. 652/40, orig.)
 10. Le primat de Pologne cardinal Hlond au cardinal Maglione. Rome, 16 janvier 1940 r.(A.E.S. 94/40, orig.)
 11. Le cardinal Maglione au primat de Pologne cardinal Hlond. Vatican, 18 janvier 1940 r. (A.E.S. 358/40, minute)
 12. Le primat de Pologne cardinal Hlond au cardinal Maglione. Rome, 26 février 1940 r. (A.E.S. 1755/40, orig.)
 13. Le cardinal Maglione au cardinal Hlond. Vatican, 1 mars 1940 r. (A.E.S. 1755/40, minute)
 14. Wywiad: O walce bolszewików z religią i polskością na okupowanych terenach wschodnich Rzeczypospolitej. Rzym, marzec 1940 r.
 15. Życzenia dla uchodźców w Rumunii. Rzym, dnia 22 marca 1940 r.
 16. Le primat de Pologne cardinal Hlond au pape Pie XII. Rome, 19 avril 1940 r. (A.E.S. 4694/40, orig.)
 17. Z listu do O. Władysława Skwirczyńskiego OFM. Rzym, 24 kwietnia 1940 r.
 18. Słowo prymasowskie do Polaków w Anglii z okazji przesłania obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej do polskiego Kościoła. Rzym, 28 kwietnia 1940 r.
 19. Końcowe uwagi z raportu o prześladowaniu Kościoła katolickiego w Polsce. Rzym, kwiecień 1940 r.
 20. Le primat de Pologne cardinal Hlond au cardinal Maglione. Rome, 6 mai 1940 r. (A.E.S. 4694/40, orig.)
 21. Le primat de Pologne cardinal Hlond au cardinal Maglione. Rome, 25 mai 1940 r. (A.E.S. 5158/40, orig.)
 22. Le cardinal Maglione au primat de Pologne cardinal Hlond. Vatican, 4 juin 1940 r. (A.E.S. 4674/40, minute)
 23. List do ks. N. Wieczorka. Życzenia z okazji 25-lecia polskiej parafii pw. Niepokalanego Serca Maryji w Mahwah N. J. (USA). Rzym, dnia 19 września 1940 r.
 24. Do Władysława Raczkiewicza, Lourdes 7 października 1940 r.
 25. Modlitwa wychodźstwa polskiego do Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polskiej. Rzym, dnia 19 listopada 1940 r.
 26. Odezwa kolędowa na Wigilię Bożego Narodzenia 1940 roku. Rzym w grudniu 1940 r.
 27. Do Matki Generalnej Teresy Kalkstein, zmartwychwstanki, Lourdes 6 stycznia 1941 r.
 28. List pap. Piusa XII do Kard. A. Hlonda. Rzym, dnia 25 stycznia 1941 r.
 29. Do Matki Generalnej Laurety Lubowidzkiej, Lourdes 7 lutego 1941.
 30. Do ks. Artura Słomki SDB, Lourdes 9 marca 1941 r.
 31. Do ks. Aleksandra Syskiego w Orchard Lake, Lourdes 10 marca 1941 r.
 32. Le primat de Pologne cardinal Hlond au cardinal Maglione. Lourdes, 19 mars 1941 r. (A.E.S. 2848/41, orig.)
 33. Le cardinal Maglione au primat de Pologne Hlond a Lourdes. Vatican, 20 avril 1941 r. (A.E.S. 8848/41, minute)
 34. List do ks. prał. Pitasa z okazji I Polskiego Zjazdu Homiletycznego w Detroit, 22-23 kwietnia 1941. Lourdes, dnia 16 kwietnia 1941 r.
 35. Do o. Włodzimierza Ledóchowskiego, Generała TJ, Lourdes 14 V 1941.
 36. Z listu do Klemensa Jędrzejewskiego. Lourdes, 14 VI 1941 r.
 37. Do Polskiej Młodzieży Akademickiej w Tuluzie, Lourdes 14 VI 1941 r.
 38. Do Jerzego Czechowskiego w Grenoble, Lourdes 16 VI 1941 r.
 39. Le primat de Pologne cardinal Hlond au cardinal Maglione. Lourdes, 2 aoùt 1941 r. (A.E.S. 6658/41, orig.)
 40. Le primat de Pologne cardinal Hlond au chargé d’afiaires Bertoli a Vichy. Lourdes, 2 septembre 1941 r. (A.E.S. 7082/41, orig.)
 41. Le Nonce Vichy V. Valeri au Cardinal Hlond. Vichy, 13 septembre 1941 r. (3206) (A.E.S. 7981/41, copie)
 42. Le primat de Pologne Hlond au nonce a Vichy Valeri. Lourdes, 6 octobre 1941 r. (A.E.S. 9279/41, copie)
 43. Le primat de Pologne cardinal Hlond au cardinal Maglione. Lourdes, 6 décembre 1941 r. (A.S.S. Auguri 1941- 42, orig.)
 44. List do L.T. Walkowicza, Prezesa Polsko-Amerykańskiego Towarzystwa Historycznego w Chicago. Lourdes, dnia 18 grudnia 1941 r.
 45. List do Polaków w Portugalii. Lourdes, w grudniu 1941 r.
 46. Odezwa kolędowa do polskich uchodźców. Lourdes, w grudniu 1941 r.
 47. Wskazania dla pisarzy polskich w USA, Lourdes 1941 r.
 48. List pap. Piusa XII do Kard. A. Hlonda. Rzym, dnia 1 stycznia 1942 r.
 49. Le cardinal Maglione au primat de Pologne cardinal Hlond a Lourdes. Vatican, 14 janvier 1942 r. (A.E.S. 266/42, minute)
 50. Do bpa Józefa Gawliny, Lourdes 13 II 1942 r.
 51. Le primat de Pologne cardinal Hlond au cardinal Maglione. Lourdes, 6 mars 1942 r. (A.E.S. 2551/42, orig.)
 52. Do ks. Artura Słomki SDB w Rzymie, Lourdes 7 IV 1942 r.
 53. Do żołnierzy polskich w szpitalu gruźliczym w Hauteville. Lourdes, 18 V 1942 r.
 54. List pap. Piusa XII do Kard. A. Hlonda. Rzym, dnia 30 maja 1942 r.
 55. Do periodyku „Służba” (red. M. Winowska, Francja), Lourdes w maju 1942 r.
 56. Problem religijny jutrzejszego świata. Lourdes w maju 1942 r.
 57. Le primat de Pologne cardinal Hlond au cardinal Maglione. Lourdes, 31 aoùt 1942 r. (A.E.S. 7547/42, orig.)
 58. Le primat de Pologne cardinal Hlond au cardinal Maglione. Lourdes, 19 septembre 1942 r. (A.E.S. 6682/42, orig.)
 59. List do Romana Zawadzkiego, więźnia Mirandy [Hiszpania]. Lourdes, dnia 9 października 1942 r.
 60. Do Kajetana Raczyńskiego, prokuratora 00. Paulinów w Rzymie, Lourdes 15 X 1942 r.
 61. Le cardinal Maglione au primat de Pologne cardinal Hlond. Vatican, 20 octobre 1942 r. (A.E.S. 7435/42, minute)
 62. Le primat de Pologne cardinal Hlond au cardinal Maglione. Lourdes, 21 octobre 1942 r. (A.E.S. 7926/42, copie)
 63. Le cardinal Maglione au primat de Pologne Hlond. Vatican, 24 octobre 1942 r. (A.E.S. 7547/42, minute)
 64. Słowo wstępne do modlitewnika Jezu Ufam Tobie (Pójdźmy za Nim). 1942 r.
 65. Modlitwa o kanonizację Królowej Jadwigi. 1942 r.
 66. List do O. Justyna Figasa OFM Conv. w Buffalo. 1942 r.
 67. Z listu do Alumna Władysława Sadowskiego.Lourdes. 5 grudnia 1942 r.
 68. Gdy przyjdzie pełnia czasów. Lourdes, grudzień 1942 r.
 69. Odezwa do polskiej młodzieży na wygnaniu, Lourdes 1942 r.
 70. Myśli dla Polaków w Argentynie, Lourdes 1942 r.
 71. List pap. Piusa XII do Kard. A. Hlonda. Rzym, dnia 11 stycznia 1943 r.
 72. Le primat de Pologne cardinal Hlond au cardinal Maglione. Lourdes, 16 janvier 1943 r. (A.S.S. 1942 Card. 57)
 73. Do Matki Brygidy Rodziewicz USJK, Hautecombe 4 V 1943 r.
 74. List do ks. Piotra Ricaldone SDB z okazji złotego jubileuszu kapłaństwa. Lourdes maj 1943 r. (tłumaczenie z języka włoskiego)
 75. List do Paula Claudela, Ambasadora Francji, Chateau de Brangues – Morastel. Opactwo Hautecombe, dnia 10 maja 1943 r.
 76. Le primat de Pologne cardinal Hlond au cardinal Maglione. Abbaye d’Hautecombe, 4 juin 1943 r. (A.E.S. 4074/43, orig.)
 77. Le primat de Pologne cardinal Hlond au cardinal Maglione. Abbaye d’Hautecombe, 9 juin 1943 r. (A.E.S. 4121/43, orig.)
 78. Le primat de Pologne cardinal Hlond au cardinal Maglione. Abbaye d’Hautecombe, 11 juin 1943 r. (A.S.S. 68172, orig.)
 79. Le primat de Pologne cardinal Hlond au pape Pie XII. Abbaye d’Hautecombe, 11 juin 1943 r. (A.S.S. 68172, orig.)
 80. Le cardinal Maglione au primat de Pologne cardinal Hlond. Vatican, 30 juin 1943 r. (A.E.S. 4074/43, minute)
 81. Le cardinal Maglione au primat de Pologne cardinal Hlond. Vatican, 30 juin 1943 r. (A.E.S. 4121/43, minute)
 82. Le card. Maglione au primat de Pologne card. Hlond. Vatican, 8 juillet 1943. (A.S.S. 68172, minute)
 83. Le primat de Pologne cardinal Hlond au cardinal Maglione. Hautecombe, 25 aoùt 1943 reçu, 11 septembre 1943 r. (A.E.S. 5551/43. orig.)
 84. List pap. Piusa XII do Kard. A. Hlonda. Rzym, dnia 11 lutego 1944 r.
 85. List do abp V. Valeri, nuncjusza apostolskiego w Vichy. Bar-le-Duc, dnia 6 kwietnia 1944 r.
 86. Z listu do ks. Antoniego Baraniaka. Bar-le-Duc, 24 IV 1944 r.
 87. Telegram pap. Piusa XII do Kard. A. Hlonda. Rzym, dnia 12 kwietnia 1945 r.
 88. Z listu do opata Hautecombe, O. Edouard Dupriez. Rzym, 5 V 1945 r.
 89. Le primat de Pologne cardinal Hlond au pape Pie XII. Rome, 27 juin 1945 r. (A.E.S. 4041/45, orig.)
 90. O położeniu Kościoła katolickiego w Polsce po trzech latach okupacji hitlerowskiej 1939-1942.
 91. Situation religieuse dans les Archidioceses de Gniezno et de Poznañ. Roma, 20 décembre 1939 r.
 92. Z Kroniki Opactwa Hautecombe. 1945 nr 41-42 s. 62-63.
 93. Inskrypcja na grobowcu ks. Edwarda van Blericqa. Gniezno – cmentarz św. Piotra i Pawła. 1945 r.

1945 – 1948 (Okres powojenny)

 

 1. List pap. Piusa XII do Kard. A. Hlonda oraz arcybiskupów i biskupów oraz innych ordynariuszów w Polsce.  Rzym, dnia 29 czerwca 1945 r.
 2. Odpowiedź Kardynała Hlonda na propozycje Gestapo. Streszczenie rozmowy Kard. Hlonda z oficerem Gestapo przez kapelana ks. Prymasa – Ks. Bol. Filipiaka.
 3. Wywiad do dziennika Figaro pt: Kościół polski został umęczony, ale on odżyje. (Tł z j. fr.). 1945 r.
 4. List do Księży z Obozu Koncentracyjnego w Dachau. Rzym, dnia 10 czerwca 1945 r.
 5. Oświadczenie Z tułactwa do Ojczyzny. Rzym, dnia 7 lipca 1945 r.
 6. Prymas Polski objął znowu rządy swoich obu archidiecezji. 1945 r.
 7. Kazanie w Farze poznańskiej: O jutro Polski. Poznań, dnia 22 lipca 1945 r.
 8. Przemówienie  z okazji przybycia po wojnie w sanktuarium NMP w  Piekarach Śląskich. Piekary Śląskie, dnia 4 sierpnia 1945  r. (streszczenie)
 9. Nadzwyczajne uprawnienia nadane przez Stolicę Apostolską Prymasowi Polski kard. Augustowi Hlondowi 8 lipca 1945 r.
 10. Dekret w sprawie Przywilejów Administratorów Apostolskich dla Ziem Odzyskanych. Gniezno, dnia 15 sierpnia 1945 r.
 11. Przemówienie do Chrystusowców podczas zakończenia rekolekcji kapłańskich. Poznań, dnia 24 sierpnia 1945 r.
 12. Odezwa  Na Tydzień Miłosierdzia. Poznań, dnia 1 października 1945 r.
 13. List do prezesa 20-go Rady Polonii Amerykańskiej p. L.A. Walkowicza. Poznań, dnia 20 października 1945 r.
 14. Przemówienie Polska na przełomie dziejów. Poznań, dnia 28 października 1945 r.
 15. Zarządzenie W sprawie wyjazdu na pracę duszpasterską na Ziemie Zachodnie. Poznań, dnia 1 listopada 1945 r.
 16. Przemówienie O Kościele Chrystusowym. Poznań, dnia 18 listopada 1945 r.
 17. Przemówienie Na otwarcie Bazyliki Gnieźnieńskiej. Gniezno, dnia 25 listopada 1945 r.
 18. Z okazji narad wyższych przełożonych zakonów męskich na Jasnej Górze 5 grudnia 1945 r.
 19. Orędzie Episkopatu do wiernych W sprawie małżeńskiej. Jasna Góra, dnia 7 grudnia 1945 r.
 20. Zarządzenie W sprawie uroczystości Najświętszej Rodziny. Poznań, dnia 14 grudnia 1945 r.
 21. List do O. Gwardiana w Niepokalanowie. Poznań, dnia 29 grudnia 1945 r.
 22. Dekret O sobocie kapłańskiej. Poznań, dnia 8 stycznia 1946 r.
 23. Przemówienie Zagadnienie Rodziny chrześcijańskiej. Poznań, dnia 13 stycznia 1946 r.
 24. List pap. Piusa XII do Kard. A. Hlonda oraz arcybiskupów i biskupów oraz innych ordynariuszów w Polsce z powodu ostatniego Zjazdu w Częstochowie. Rzym, dnia 17 stycznia 1946 r.
 25. O tragedii żydowskiej. 1946 r.
 26. Wyjaśnienie Ostrzeżenie przed propagandą sekciarską. Poznań, dnia 11 lutego 1946 r.
 27. List Episkopatu do wiernych, Poznań 18 II 1946 r.
 28. List do ks. Ignacego Posadzego TChr – Przełożonego Generalnego Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej z okazji 25 rocznicy święceń kapłańskich. Poznań, dnia 19 lutego 1946 r.
 29. List do abp A. Szlagowskiego w sprawie objęcia metropolii warszawskiej. Poznań, dnia 26 marca 1946 r.
 30. Deklaracja W związku z ustąpieniem z godności arcybiskupa poznańskiego. Poznań, dnia 6 kwietnia 1946 r.
 31. List do Ks. Infułata Stanisława Figielskiego. Poznań, dnia 12 kwietnia 1946 r.
 32. Z okazji pożegnania archidiecezji poznańskiej w 1946 roku. Poznań, 28 kwietnia 1946 r.
 33. Wpis do Księgi pamiątkowej Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu. Poznań, dnia 30 kwietnia 1946 r.
 34. Przemówienie Królestwo Boże w duszach polskich. Warszawa, dnia 30 maja 1946 r.
 35. List do abp A. Szlagowskiego. Warszawa, dnia 5 czerwca 1946 r.
 36. Uwagi wobec dziennikarzy amerykańskich (na temat żydowskiego pogromu w Kielcach – lipiec 1946),Warszawa 11 czerwca 1946 r.
 37. Przemówienie Zadanie kobiety katolickiej. Warszawa, dnia 23 czerwca 1946 r.
 38. Uwagi wobec dziennikarzy amerykańskich w Warszawie w sprawie zajść żydowskich w Kielcach. Warszawa, dnia 11 lipca 1946 r.
 39. Dekret W sprawie udziału księży w życiu politycznym. Warszawa, dnia 7 sierpnia 1946 r.
 40. Odezwa w sprawie poświęcenia narodu Niepokalanemu Sercu Maryi, Warszawa 8 VIII 1946 r.
 41. Z księgi pamiątkowej nowicjatu salezjańskiego w Czerwińsku. Czerwińsk, 1 września 1946 r.
 42. Akt poświęcenia się Narodu Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. Jasna Góra, dnia 8 września 1946 r.
 43. Orędzie Episkopatu Polski W sprawie wyborów do Sejmu. Jasna Góra, dnia 10 września 1946 r.
 44. Apel w związku z Tygodniem Miłosierdzia. Warszawa, dnia 24 września 1946 r.
 45. Sprawozdanie Kard. Augusta Hlonda, Prymasa Polski dla Watykańskiego Sekretariatu Stanu w sprawie administracji kościelnej na Ziemiach Odzyskanych, Warszawa, 24 października 1946 r.
 46. Przemówienie z okazji obłóczyn nowicjuszy Towarzystwa Salezjańskiego. Czerwińsk, dnia 30 października 1946 r.
 47. List pap. Piusa XII do biskupów Polski Immaculato Deipabae Cordi. Rzym, dnia 23 grudnia 1946 r.
 48. Wigilijne przemówienie radiowe. Watykan, dnia 24 grudnia 1946 r.
 49. Słowo do broszury: „Niepokalane Serce Maryi a chwila obecna”, Częstochowa 1946 r.
 50. List do redakcji Rycerza Niepokalanej z okazji 25-lecia istnienia. Warszawa, dnia 17 stycznia 1947 r.
 51. List do redakcji Pokłosia Salezjańskiego. Warszawa, dnia 31 stycznia 1947 r.
 52. List do Sekretariatu Stanu z powodu śmierci abp F. Cortesi`ego. Warszawa, dnia   1947 r.
 53. Modlitwa do św. Wojciecha, patrona Polski, ułożona na uroczystość 950-lecia jego śmierci. Warszawa, dnia 11 lutego 1947 r.
 54. Słowo Wstępne. Książka: M. Janoszanka, Wielki Tercjarz, Poznań. Dot. ksiązki o Jacku Malczewskim
 55. Katolickie postulaty konstytucyjne. Warszawa 26 lutego 1947 r.
 56. List do abpa Włodzimierza Bronisława Jasińskiego. Warszawa, dnia 26 lutego 1947 r.
 57. List pasterski na 950-lecie śmierci męczeńskiej św. Wojciecha. Warszawa, dnia 10 marca 1947 r.
 58. Do bpa Lucjana Bernackiego. sufragana gnieźnieńskiego, Warszawa 10 marca 1947 r.
 59. Przemówienie podczas Mszy św. w kościele św. Anny w Warszawie do młodzieży akademickiej na zakończenie rekolekcyj wielkopostnych, 16 marca 1947 r.
 60. Do bpa Lucjana Bernackiego. sufragana gnieźnieńskiego, Warszawa 25 marca 1947 r.
 61. Odezwa W sprawie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Gniezno, dnia 17 kwietnia 1947 r.
 62. Pismo gratulacyjne. Warszawa 13 maja 1947 r.
 63. Apel o wskrzeszenie świątyń warszawskich. Warszawa, dnia 24 czerwca 1947 r.
 64. Z listu do ks. Redaktora Zygmunta Wądołowskiego. Warszawa, 14 lipca 1947 r.
 65. W pamiątkowej księdze katedry fromborskiej. Frombork, 23 lipca 1947 r.
 66. Na stulecie objawień w La Salette. Warszawa, dnia 5 sierpnia 1947 r.
 67. List do ks. Piotra Ricaldone, Przełożonego Generalnego Towarzystwa Salezjańskiego z okazji XVI Kapituły Generalnej. Warszawa, dnia 12 sierpnia 1947 r.
 68. Odezwa na Tydzień Miłosierdzia. Warszawa, dnia 12 września 1947r.
 69. Z listu do ks. Adama Cieślara, Dyrektora Zakładu w Oświęcimiu. Warszawa, 17 października 1947 r.
 70. Przemówienie do seminarzystów Niższego Seminarium Duchownego w Gorzowie. Gorzów Wielkopolski, dnia 25 października 1947 r.
 71. Z przemówienia do alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Gorzowie Wielkopolskim z okazji poświęcenia. Gorzów Wielkopolski, dnia 26 października 1947 r.
 72. Przemówienie w kościele parafialnym w Szczecinku (podczas objazdu Ziem Odzyskanych), 29 października 1947 r.
 73. W sprawie pomocy dla Seminarium Duchownego w Gnieźnie, Gniezno 31 października 1947 r.
 74. List – Odezwa do emigrantów polskich w Brazylii. Warszawa, dnia 1 grudnia 1947 r.
 75. List do ks. Stanisława Mystkowskiego, Archidiecezjalnego Dyrektora Apostolstwa Modlitwy. Warszawa, dnia 5 grudnia 1947 r.
 76. List noworoczny. Warszawa, dnia 15 grudnia 1947 r.
 77. Do Franciszka Świetlika, Prezesa Rady Polonii Amerykańskiej, Warszawa 1947 r.
 78. List pasterski Episkopatu Polski O osobistym poświęceniu się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Warszawa, dnia 1 stycznia 1948 r.
 79. List pap. Piusa XII do Kardynałów A. Hlonda i S. Sapiehy oraz Arcybiskupów, Biskupów i innych Ordynariuszy miejscowych w Polsce. (Flagranti semper…). Rzym, dnia 18 stycznia 1948 r.
 80. Przedsłowie do jednodniówki Dźwigamy z ruin Katedrę i Ostrów Tumski. Warszawa, dnia 4 lutego 1948 r.
 81. Odezwa w sprawie pomocy Duchowieństwu Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Gniezno 15 lutego 1948 r.
 82. List do Rektora Niższego Seminarium Duchownego w Gorzowie Wielkopolskim. Warszawa, dnia 17 lutego 1948 r.
 83. Przemówienie na Mszy św. akademickiej z okazji rekolekcji w kościele św. Anny w Warszawie, 7 marca 1948 r.
 84. List do bpa Karola Radońskiego z okazji Zjazdu Byłych więźniów Obozu Koncentracyjnego w Dachau. 1948 r.
 85. Orędzie wielkanocne Tajemnica Zmartwychwstania. Warszawa, Wielkanoc 1948 r.
 86. Błogosławieństwo Prymasowskie na jubileusz 550-lecia istnienia Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 1948 r.
 87. List pasterski Do ludności Ziem Odzyskanych. Warszawa, dnia 24 maja 1948 r.
 88. List Kard. A. Hlonda do ks. Alojzego Piłata TChr. Warszawa. 1948 r.
 89. List Kard. A. Hlonda do ks. Stanisława Ruta TChr. Warszawa. 1948 r.
 90. List Kard. A. Hlonda do Ks. Ignacego Posadzego TChr. Warszawa, dnia 1948 r.
 91. Słowo Wstępne do Pisma Świętego Nowego Testamentu. Warszawa, dnia 15 czerwca 1948 r.
 92. Przemówienie podczas Kongresu Kółek Różańcowych. Krasnobród, dnia 1 lipca 1948 r. (streszczenie)
 93. List do Towarzystwa Naukowego KUL. Warszawa 1948 r.
 94. Myśli wypowiedziane do ks. Ignacego Posadzego, Generała Towarzystwa Chrystusowego podczas audiencji w Warszawie, 16 sierpnia 1948 r.
 95. Do redakcji Gościa Niedzielnego na 25 – lecie jego istnienia. Prymasowskie Słowo jubileuszowe. Warszawa, dnia 24 sierpnia 1948
 96. Odezwa Na Caritasowy Tydzień Miłosierdzia 1948 roku. Warszawa, dnia 1 września 1948 r.
 97. Posłanie do III Zjazdu Krajowego „Ligi Katolickiej” w Filadelfii, Warszawa 15 września 1948 r.
 98. Do Sejmu Rady Polonii Amerykańskiej w Buffalo, Warszawa 20 września 1948 r.
 99. List pasterski O chrześcijańskim wychowaniu młodzieży. Wrocław, dnia 23 września 1948 r.
 100. Przemówienie podczas poświęcenia statuy Najświętszej Maryi Panny we Wrocławiu. Wrocław, dnia 22 września 1948 r.
 101. Do uczestników pielgrzymki polskiej w Naviges na dzień 10 października 1948 r.
 102. Przemówienie podczas uroczystego przeniesienia relikwii bł. Władysława z Gieleniowa. Warszawa, kościół akademicki pw. św. Anny, dnia 12 października 1948 r.
 103. Wypowiedzi o Matce Bożej na podstawie odręcznych zapisków kard. A. Hlonda, Warszawa 1946-1948 r.
 104. Ostatnie słowa Kardynała Prymasa. Warszawa 19 – 22 października 1948 r.
 105. Inskrypcja na grobie rodziców kardynała Augusta Hlonda, cmentarz mysłowicki.